Alchemint

Alchemint - dự án hệ sinh thái Neo

Alchemint là một hệ thống ổn định hoá tiền điện tử chạy trên blockchain công khai NEO. Nó sử dụng công nghệ sổ cái phân tán để tạo ra loại tiền kỹ thuật số được mã hóa và có hiệu suất cao, hoàn thành việc thế chấp tài sản kỹ thuật số, quản lý giá trị tài sản đảm bảo và phát hành stablecoin thông qua hợp đồng thông minh. Alchemint muốn tạo ra một hệ thống phát hành stablecoin mạnh mẽ, công khai và minh bạch.

Bài viết liên quan
Tỷ lệ thế chấp tổng quan của Alchemint tăng trong tháng 10, đội ngũ ghé thăm văn phòng NGD Thượng Hải
Alchemint, nền tảng phát hành stablecoin, đã phát hành báo cáo hàng tháng cho tháng 10 năm 2019, bao gồm tiến trình phát triển, thống kê sử dụng token và các hoạt động đáng chú ý khác.

2019-11-16

Alchemint phát hành lộ trình cho năm 2020, bao gồm các kế hoạch cho ứng dụng di động và chuẩn bị cho Neo3
Alchemint đã phát hành một bản lộ trình cập nhật cho năm 2020, bao gồm các tiêu chuẩn cải thiện nền tảng để tương tác với blockchain Neo, một ứng dụng di động, chuẩn bị cho blockchain Neo3, cùng với các mục tiêu khác.

2020-03-06

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market