Alphacat



Alphacat tuyên bố mình là nền tảng đầu tư định lượng đầu tiên trên thế giới cho các đồng tiền mã hóa. Nền tảng này gồm có một thị trường cho các robot dự báo. Các robot dựa vào AI và dữ liệu lớn để đưa ra các dự báo thông minh về các biến động giá trong tương lai trong không gian tiền mã hóa.

Alphacat được xây dựng với giao thức blockchain NEO. Tên của công ty đến từ chữ “Alpha”, đề cập đến lợi nhuận dư thừa trong lĩnh vực tài chính, cũng như từ “CAT” là viết tắt của Computer Aided Trading.

Alphacat hoạt động như thế nào?

Mục tiêu của Alphacat là giúp người đầu tư trung bình dễ dàng đầu tư và đạt được hiệu quả đầu tư tốt. Với ý nghĩ đó, Alphacat đang cung cấp thị trường robot cố vấn đầu tiên trên thế giới tập trung vào tiền mã hóa. Thị trường đó sẽ kết nối hai người tham gia với nhau, bao gồm:

  • Các kỹ sư và kiến trúc sư tạo ra các thuật toán giao dịch tài chính
  • Người dùng sẵn sàng mua các thuật toán đó

Các giao dịch trên nền tảng sẽ được quản lý bằng cách sử dụng token ACAT. Người dùng có thể trả token ACAT để đổi lấy đăng ký và phân phối các phát minh của các kiến trúc sư và các kỹ sư. Các kỹ sư tạo các thuật toán có thể trả một số token cụ thể cần thiết để sử dụng dịch vụ.

Chi tiết: https://www.alphacat.io/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market