Aphelion
Aphelion là một nền tảng giao dịch P2P (DEX) được xây dựng trên blockchain NEO mang lại trải nghiệm giao dịch ngang hàng dựa trên ví cho các nhà giao dịch tiền mã hóa trên toàn thế giới.

Chi tiết: https://aphelion.org/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market