AsuraAsura là một nền tảng thể thao điện tử phi tập trung sử dụng công nghệ blockchain và tiền mã hóa để tạo ra một nền tảng dựa trên cộng đồng công bằng và rõ ràng để giúp người chơi có thể chuyển từ các trò chơi truyền thống sang thể thao điện tử.

Chi tiết: https://www.asuraworld.com/home

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market