Bridge ProtocolBridge Protocol là một giao thức nhận dạng an toàn. Giao thức Bridge tìm cách cung cấp quy trình nhận diện khách hàng (KYC) / Chống rửa tiền (AML) an toàn, hợp pháp và thanh lịch hơn để tuân thủ các quy định quốc tế khác nhau. Bridge sẽ cho phép người dùng thực hiện KYC một lần để tạo danh tính kỹ thuật số có thể được sử dụng nhiều lần.

Chi tiết: http://bridgeprotocol.io/

Bài viết liên quan
Bridge phát hành Bridge Passport 2.0, cập nhật SDK và Bridge Network
Bridge Protocol, nhà cung cấp giải pháp tuân thủ và nhận dạng kỹ thuật số, đã phát hành phiên bản 2.0 của Bridge Passport Extension, cập nhật SDK giao thức Bridge và triển khai nâng cấp trên mạng lưới của mình.

2019-11-02

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market