DeepBrain ChainDeepBrain Chain (DBC) là nền tảng điện toán phi tập trung dành cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được xây dựng và phát triển dựa trên công nghệ blockchain của NEO. Mục đích của nó là tạo ra một nền tảng điện toán dành cho AI với chi phí thấp bằng cách hệ thống sẽ chi trả 70% số tiền cho các hoạt động tính toán của mọi người trong nền tảng giúp các công ty về AI giải quyết những bài toán khó, và công ty sẽ chỉ phải chi trả 30% cho các hoạt động và bảo mật tốt bằng cách tách quyền sở hữu dữ liệu khỏi việc sử dụng dữ liệu, giúp tối đa hóa giá trị của dữ liệu trong khi đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu.

Chi tiết: https://www.deepbrainchain.org/

Bài viết liên quan
DeepBrain Chain TestNet đạt được sự ổn định, tìm kiếm các trình xác nhận supernode cho TestNet giai đoạn hai
DeepBrain Chain đã đạt được sự ổn định mạng lưới với giai đoạn đầu của TestNet và đang tìm kiếm những người đăng ký giai đoạn hai. Quá trình ứng dụng để trở thành một supernode trong giai đoạn một của TestNet bắt đầu vào tháng 2 năm 2021 và gần đây đã kết thúc. DeepBrain Chain đã nhận được đơn đăng ký từ các cá nhân và tổ chức ở mười quốc gia khác nhau.

2021-03-20

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market