For The WinFTW là xổ số blockchain hoàn toàn phi tập trung đầu tiên cho phép người dùng vận hành và duy trì xổ số trên thu nhập của họ. nó nhằm mục đích khắc phục những thiếu sót trong xổ số truyền thống, trong đó sự tham gia bị hạn chế và hầu hết các quỹ được sử dụng để duy trì chi phí hành chính.

Xem thêm tại: https://www.ftwcoin.io/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market