Gagapay NetworkGAGAPAY NETWORK nhằm xây dựng một nền tảng marketing để tạo ra các chương trình liên kết, giới thiệu, marketing trên mạng, phần thưởng khách hàng thân thiết và tiền thưởng được cung cấp bởi các hợp đồng thông minh.

Xem thêm tại: gagapay.network

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market