GASGas ra đời cùng với NEO vào năm 2014. Khi thực hiện giao dịch trên blockchain NEO thì bạn cần có Gas để thanh toán các chi phí liên quan (ví dụ như lệ phí đăng ký hợp đồng thông minh) cho các giao dịch đó. Khi bạn giữ đồng NEO trong ví tiền mã hóa của bạn, bạn cũng sẽ được thưởng đồng coin GAS khi đào được các đồng NEO.

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market