HashPuppy Token

HashPuppies - dự án trên NEO

HashPuppies là một trò chơi tương tác 3D trong đó người dùng có thể thu thập tiền điện tử, game phát hành những chú chó ảo độc đáo dưới dạng token không thể thay thế trên blockchain NEO. Mỗi chú chó con có mã di truyền riêng xác định ngoại hình và tính cách của nó. Những đặc điểm này có thể được thừa hưởng thông qua một quá trình nhân giống, trong đó bao gồm cả khả năng đột biến cho phép tạo ra các tính trạng mới.

Website: https://hashpuppi.es/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market