LoopringLoopring Protocol cũng là giao thức cho phép tích hợp để xây dựng các sàn giao dịch phi tập trung Decentralized Exchange.

Trong Loopring Protocol, thực thể đứng ra tiếp nhận, duy trì và xử lý tiếp nhận các order books là các Relay - hay các nodes.

Vị trí các Relay - hay các nodes này có nhiệm vụ nhận order từ các ví wallet, duy trì các order books và các giao dịch sau đó tuỳ chọn các order tới Relay khác.

Thực thể  thực hiện các tính toán ngoài Blockchain (Off-Chain) được gọi là Ring-Miners. Họ có nhiệm vụ xử lý các các Order Ring tuần tự khác nhau.

Tìm hiểu thêm tại: https://loopring.org/#/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market