Moonlight LuxMột nền tảng phi tập trung, được xây dựng trên mạng NEO đáng tin cậy sẽ thay đổi cách bạn tuyển dụng và mở rộng quy mô lực lượng lao động của bạn.

Tìm hiểu thêm tại: https://moonlight.io/

Bài viết liên quan
Moonlight kết thúc thử nghiệm bản beta một và xoay trục trong lịch trình thử nghiệm beta
Moonlight đã hoàn thành vòng thử nghiệm beta một của nền tảng lực lượng lao động tự do dựa trên Neo. Beta một đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 và chủ yếu tập trung vào các công cụ quản lý hồ sơ nền tảng.

2019-11-17

Moonlight thông báo ra mắt bản MVP Copernicus với khả năng tạo hồ sơ, phân tích và xác minh thuộc tính
Moonlight đã công bố ra mắt MVP Copernicus, cho phép người dùng được chọn tạo và chia sẻ hồ sơ chuyên nghiệp phù hợp với đối tượng cụ thể. Bản phát hành cũng bao gồm các công cụ phân tích cơ bản, các ví dụ xác minh thuộc tính và tự động tạo danh tính tự chủ.

2020-03-27

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market