Moonlight LuxMột nền tảng phi tập trung, được xây dựng trên mạng NEO đáng tin cậy sẽ thay đổi cách bạn tuyển dụng và mở rộng quy mô lực lượng lao động của bạn.

Tìm hiểu thêm tại: https://moonlight.io/

Bài viết liên quan
Moonlight kết thúc thử nghiệm bản beta một và xoay trục trong lịch trình thử nghiệm beta
Moonlight đã hoàn thành vòng thử nghiệm beta một của nền tảng lực lượng lao động tự do dựa trên Neo. Beta một đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 và chủ yếu tập trung vào các công cụ quản lý hồ sơ nền tảng.

2019-11-17

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market