NEO

<script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-chart-widget.js"></script>

<coingecko-coin-price-chart-widget currency="usd" coin-id="neo" locale="en" height="300"></coingecko-coin-price-chart-widget>

Bài viết liên quan
Neo Foundation Thông báo kế hoạch tài chính năm 2020
Gần đây, Neo Foundation đã hoàn thành đánh giá tài chính cho năm tài chính 2019 và sẽ sớm công bố báo cáo tài chính hàng năm để thông báo chi tiết việc sử dụng vốn vào năm 2019 cho cộng đồng.

2020-03-25

Cơ sở hạ tầng Blockchain của Trung Quốc mở rộng phạm vi toàn cầu với sáu chuỗi blockchain công khai
Mạng dịch vụ dựa trên Blockchain (Blockchain-based Service Network - BSN) do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đã tích hợp với sáu chuỗi công khai bao gồm Tezos, NEO, Nervos, EOS, IRISnet và Ethereum.

2020-07-21

Da Hongfei: Tether cảnh báo mối đe dọa đối với đồng đô la Mỹ
Các stablecoin được hỗ trợ bằng đô la Mỹ có thể mở rộng quyền truy cập vào các thị trường mà một phần ba thế giới có thể hiện đang tham gia và cũng có thể thay thế các quy trình chuyển tiền quốc tế rườm rà. Đây là một vài điểm mà đồng sáng lập Neo, Da Hongfei, đã nêu ra trong một CoinTelegraph gần đây về USDT của Tether và tác động tiềm năng của nó đối với bối cảnh địa chính trị và các loại tiền kỹ thuật số có chủ quyền.

2020-07-23

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market