NEO Name Credit

Neo Name Service - NNS - dự án trên Neo

NEO Name Servide - NNS là một sản phẩm của New Economy Labs về dịch vụ tên miền. NNS có thể thay thế các chuỗi dài, không đều mà bộ não con người khó nhớ bằng các từ và cụm từ. Ví dụ: bạn có thể chuyển token sang tên miền NNS thay vì địa chỉ blockchain. NNS có thể mở rộng. Tên miền có thể được ánh xạ tới bất kỳ định danh hoặc tài nguyên blockchain nào như băm hợp đồng, băm nội dung, khóa công khai, v.v.

Tìm hiểu thêm NNS tại: https://neons.name/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market