Ontology Gas

Ontology - dự án hệ sinh thái Neo

Ontology một giao thức blockchain, có mục đích giải quyết những vấn đề liên quan đến độ tin cậy của các dữ liệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là việc xác minh danh tính, trao đổi dữ liệu, hợp tác dữ liệu, xây dựng cộng đồng. NEO và Ontology đã hợp tác để xây dựng một nền tảng chéo chuỗi mở cũng như đặt nền móng cho Internet thế hệ tiếp theo.

Ontology sử dụng mô hình token kép (ONT và ONG). ONT là một đồng tiền và có thể được sử dụng để staking trong sự đồng thuận, trong khi ONG là token tiện ích được sử dụng cho các dịch vụ trên chuỗi. ONT phát hành ONG định kỳ.

Tìm hiểu thêm về Ontology tại: https://ont.io/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market