Orbis Token

Orbis - dự án trên Neo

Công nghệ Bluetooth® - tiêu chuẩn toàn cầu cho kết nối không dây đơn giản, an toàn, hiện hỗ trợ kết nối mạng dạng lưới. Khả năng lưới mới cho phép liên lạc nhiều thiết bị (m: m) và được tối ưu hóa để tạo các mạng thiết bị quy mô lớn. Đó là lý tưởng phù hợp để xây dựng tự động hóa, mạng cảm biến và các giải pháp IoT khác trong đó hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn thiết bị cần liên lạc tin cậy và an toàn với nhau.

Tuy nhiên, người tiêu dùng và nhà phát triển cá nhân vẫn chưa được tiếp cận với thị trường béo bở này. Nền tảng Orbis nhằm mục đích thiết lập một nền tảng cho cả sự phát triển thương mại và tiêu dùng trong mạng Bluetooth bằng cách thiết lập cơ sở hạ tầng và mạng lưới có sẵn để các nhà phát triển triển khai.

Orbis tạo ra cơ sở hạ tầng đa mục đích và linh hoạt để các nhà phát triển xây dựng và người tiêu dùng sử dụng việc phân phối này thông qua ba thành phần: OrbiStore, OrbisWeb và OrbisToken (OBT).

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market