Phantasma

Dự án Phantasma - Hệ sinh thái Neo smart economy              

Phantasma là một nền tảng sáng tạo hướng tới sự cách mạng hoá trong lĩnh vực quản lý dữ liệu và chia sẻ nội dung, nơi người dùng kiểm soát nội dung của chính họ, thay vì dựa vào máy chủ của bên thứ ba. Nền tảng hỗ trợ bất kỳ loại giao dịch nào giữa người dùng, ví dụ: email, trò chuyện, gửi tệp, chuyển tiền. Phantasma cung cấp một hệ thống phân phối nội dung được phần quyền chạy trên blockchain, sự riêng tư và bảo mật cho người dùng từ đó được đảm bảo.

Điều cần chú ý đó là Phantasma là một blockchain riêng biệt. Phantasma Chain là một blockchain nhanh, an toàn, có khả năng mở rộng tốt. SOUL là token của Phantasma được xây dựng trên nền tảng của Neo và là một token NEP-5.

Đội ngũ Phantasma đã là một trong những đội thắng cuộc thi xây dựng dApp do City of Zion tổ chức.

"Một trong những tiềm năng của công nghệ blockchain là nó sẽ cho phép người dùng giữ quyền kiểm soát dữ liệu của chính họ. Chúng tôi rất ấn tượng với Phantasma khi dự án thực hiện một cách cụ thể lời hứa đó bằng cách chứng minh một ứng dụng thực tế thực sự, email, trong một gói dễ sử dụng. Cũng như được sử dụng rộng rãi trong một số lĩnh vực khác, tính chuyên nghiệp của code và gói tổng thể đã đem đến cho nhóm Phantasma vị trí chiến thắng."

- Ashant
City of Zion Council

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market