PikcioChain

PikcioChain - dự án trên Neo

Pikcio được thành lập vào năm 2017 bởi một nhóm các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau: kinh doanh, kỹ thuật, quản lý rủi ro và kiểm soát cũng như phát triển sản phẩm.

"Pikcio dàn xếp mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và khách hàng bằng cách mang lại niềm tin cho các giao dịch dữ liệu."

Pikcio là một đồng minh mạnh mẽ cho bất kỳ doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm về dữ liệu khách hàng. Họ cung cấp cho bạn lời khuyên chiến lược, chuyên môn để giúp bạn đưa ra các sáng kiến mới cũng như các quy trình quản lý dữ liệu mới, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.

Tìm hiểu thêm về PikcioChain tại: https://pikcio.com/

 


Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market