Red Pulse

Red Pulse - dự án trên Neo Red Pulse là một nền tảng về thông minh thị trường (market intelligence) được xây dựng trên blockchain NEO. Mục đích của dự án là chia sẻ các dữ liệu về thị trường tài chính và nền kinh tế của Trung quốc một cách công khai, minh bạch, bằng cách kết nối những chuyên gia trong ngành, những nhà chuyên môn với nhau để chia sẻ những góc nhìn sâu và phân tích đến với người dùng toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về Red Pulse tại: https://www.redpulse.com/

Bài viết liên quan
Token CPX sẽ được hoán đổi thành PHX; APEX và Red Pulse bắt đầu hợp nhất
Những người nắm giữ Token CPX sẽ nhận được một đợt airdrop Token PHX sau khi hợp nhất giữa Red Pulse Phoenix và Mạng APEX. Thực thể mới có kế hoạch theo đuổi sự phát triển của nền tảng DeFi dưới tên Phoenix Global. Phoenix Global sẽ giảm giá Token CPX khi nó được hợp nhất với nguồn cung cấp Token PHX.

2020-11-10

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market