SENNO

Dự án Senno - hệ sinh thái Neo
Senno cung cấp một cách lưu trữ, tương tác và chia sẻ dữ liệu một cách an toàn cho các công ty.

Được thành lập vào năm 2017, Senno cung cấp một mô hình mới để thu thập và kiếm tiền từ dữ liệu cá nhân, họ đã phát triển một giao thức dựa trên blockchain duy nhất cung cấp các khuyến khích tài chính cho người dùng cuối để chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ trong khi vẫn kiểm soát toàn bộ sự phân phối dữ liệu đó. Người tiêu dùng dữ liệu sẽ nhận được dữ liệu riêng tư được xác thực và ủy quyền mà không có nguy cơ vi phạm quyền riêng tư.

• Cho phép doanh nghiệp truy cập dữ liệu khách hàng duy nhất và tự động kiếm tiền trong thị trường
• Giúp người dùng cuối dễ dàng và minh bạch chọn những gì họ chia sẻ và bắt đầu kiếm tiền từ đó
• Có thể kiếm tiền từ dữ liệu cả bên trong và bên ngoài
• Cho phép theo dõi dữ liệu trên nền tảng của người dùng và mang lại sự minh bạch cho khách hàng của họ trong khi giải quyết việc tuân thủ GDPR
Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market