Stem Cell Coin

Stem Cell Coin - dự án Neo

Dự án Stem Cell là một liên doanh blockchain của Nhật Bản được thành lập bởi Takayuki Matsuo. Mục tiêu chính của dự án là làm cho việc điều trị bằng tế bào gốc trở nên có sẵn cho mọi người và nói chung cải thiện các dịch vụ y tế bằng cách sử dụng AI, blockchain và học sâu. Để đạt được những mục tiêu này, nhóm sẽ giải quyết các vấn đề được quan sát thấy trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Dự án có token của riêng họ là đồng SCC - được xây dựng dựa trên nền tảng NEP-5 của Neo.

 


Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market