TranslateMe Network TokenTranslateMe Là một nền tảng dịch thuật phi tập trung dựa trên công nghệ AI

Thuật toán AI lai và dựa trên Blockchain của con người và máy có khả năng dịch bất kỳ trang web, thiết bị hoặc ứng dụng nào được kết nối với internet. Các lợi ích bao gồm giảm tới 90% chi phí cho người dùng, hoàn thành các tùy chọn bảo mật và không hạn chế sử dụng.

Chi tiết: https://translateme.network/

Bài viết liên quan
Mô hình dịch tiếng Pháp sang tiếng Anh của TranslateMe có thể dịch ngược lại, sẵn sàng xây dựng API
TranslateMe, một nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật có trụ sở tại Mauritius, đã công bố mô hình dịch thuật tiếng Pháp sang tiếng Anh giờ đây có thể dịch tiếng Anh sang tiếng Pháp, mở đường cho việc phát triển API.

2020-02-07

TranslateMe phát hành API tiếng Pháp sang tiếng Anh để bên thứ 3 tích hợp giải pháp dịch thuật của họ
TranslateMe, một dịch vụ dịch thuật tức thời trong hệ sinh thái Neo, đã công bố phát hành API tiếng Pháp sang tiếng Anh. API cho phép các nền tảng và ứng dụng dựa trên web tích hợp giải pháp phi tập trung của TranslateMe, nhằm mục đích dịch thuật nội dung.

2020-03-04

TranslateMe thực hiện quy trình bỏ phiếu theo từng bước để cải thiện bản dịch tự động.
TranslateMe, một dịch vụ dịch thuật ngay tức khắc trong hệ sinh thái Neo, đã công bố cái nhìn tổng quan về cách nó đang thực hiện quy trình bỏ phiếu để tự động hóa hơn nữa việc cải tiến các mô hình dịch máy của mình. Dựa trên nền tảng của Mauritius, TranslateMe đang xây dựng một thuật toán học máy dịch ngôn ngữ dựa trên khối lượng độc quyền mười triệu câu.

2020-07-26

Bản tin tuần TINTUCNEO: 07/09 - 13/09
Neo Global Development (NGD) đã phát hành litepaper của Flamingo, bao gồm thông tin về các mô-đun và tính năng, cơ chế quản trị được đề xuất và lộ trình. Litepaper cũng đã phác thảo lịch trình phát hành ban đầu cho FLM, token quản trị NEP-5 của Flamingo Finance. Việc phân phối FLM ban đầu dự kiến ​​sẽ bắt đầu với “Mint Rush” vào thứ Tư, ngày 23 tháng 9 và tiếp tục với tốc độ giảm dần trong 13 tuần.

2020-09-23

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market