Trinity Network CreditTrinity Network Credit là một trong những lớp tiền mã hóa đang cung cấp các giải pháp mở rộng quy mô ngoài chuỗi cho blockchain NEO.

Trinity Network Credit là tiền tệ trong mạng lưới của Trinity Network, được tạo ra để tạo điều kiện thanh toán theo thời gian thực, phí giao dịch thấp, khả năng mở rộng và bảo vệ quyền riêng tư đối với tài sản trên blockchain NEO.

Tiền mã hóa của Trinity Network Credit được ký hiệu bằng ký hiệu TNC. Tổng nguồn cung của nó là 1 tỷ TNC.

Việc bán token Trinity Network Tín dụng được thực hiện vào ngày 14 tháng 1 năm 2018.

Trinity Network sử dụng công nghệ state channels để cung cấp các giải pháp mở rộng quy mô ngoài chuỗi đặc biệt là cho blockchain NEO. Token TNC hoạt động như token tiện ích có thể được sử dụng cho tất cả các giao dịch, hoạt động dịch vụ giá trị gia tăng, phí, phần thưởng cho đóng góp, v.v. trên nền tảng.

Chi tiết: https://trinity.tech/#/

Bài viết liên quan

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market