Barrel Protocol là gì? Mô hình kinh doanh dữ liệu chuyên nghiệp trên blockchain Neo

GIỚI THIỆU
2020-08-19

1. Barrel Protocol là gì?

Barrel Protocol là cơ chế tự động hóa việc tuân thủ dữ liệu của người tiêu dùng bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh - mở khóa thị trường dữ liệu toàn cầu trị giá 600 tỷ đô la.

Barrel Protocol hướng tới việc trở thành cơ sở hạ tầng sẽ tạo điều kiện cho dòng chảy tự do và nền kinh tế dữ liệu tuân thủ. Sử dụng blockchain và hợp đồng thông minh, Barrel tự động xác minh rằng dữ liệu hoàn toàn sạch sẽ khỏi bất kỳ PII nào, đảm bảo dữ liệu tuân thủ, quyền riêng tư và tính bảo mật. Sau khi dữ liệu đã được xác minh, nó được niêm phong và chứng nhận bởi Barrel Protocol.


Ngoài ra, thông qua cách tiếp cận dựa trên sự đồng thuận, Barrel Protocol tạo ra các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu tuân thủ quy định, bao gồm định nghĩa về lược đồ dữ liệu và

định dạng cho mọi loại dữ liệu tham gia.

Giao thức tập trung vào việc xác minh và chứng nhận dữ liệu, không phải làm sạch dữ liệu hoặc việc mua bán dữ liệu giữa các công ty dữ liệu thay thế và khách hàng của họ.

Bản thân giao thức là nền tảng để các nhà phát triển có thể xây dựng dữ liệu cụ thể thị trường, trao đổi dữ liệu và thông qua đó các công ty dữ liệu thay thế có thể chứng minh

khách hàng của họ rằng dữ liệu của họ sạch sẽ khỏi bất kỳ PII nào, sử dụng công nghệ khách quan và không thiên vị để chứng minh tuyên bố của họ.


2. Những yếu tố tạo nên hệ thống sinh thái của Barrel Protocol

Barrel Protocol trao quyền cho một hệ thống sinh thái để phân phối dữ liệu riêng tư tuân thủ. Hệ sinh thái này bao gồm:

a. Nhà cung cấp dữ liệu - nhà cung cấp dữ liệu là nguồn cung cấp dữ liệu. Những nhà cung cấp dữ liệu có thể là công ty con của một công ty thẻ tín dụng có

dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng ẩn danh. Nhà cung cấp dữ liệu cần tuân thủ các quy định về quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập dữ liệu.

Ví dụ: nhận được sự đồng ý của người dùng đối với thỏa thuận "Điều khoản của Dịch vụ", v.v.

b. Nhà bán lại/Tinh lọc dữ liệu - đây là những dữ liệu thay thế ngày nay các công ty. Các công ty này tổng hợp dữ liệu từ Nhà cung cấp dữ liệu và bán lại dữ liệu này cho khách hàng của họ. Họ có trách nhiệm làm sạch dữ liệu. Dữ liệu có thể được làm sạch thủ công hoặc sử dụng Công nghệ. Là bên chịu trách nhiệm dọn dẹp dữ liệu, họ cần chứng minh rằng dữ liệu là sạch. Ngày nay, điều này đòi hỏi quá trình thẩm định lâu và sự lạc hậu về công nghệ trong hoạt động làm sạch của họ. Thông qua Barrel Protocol, quá trình này có thể được sắp xếp hợp lý hoặc bị loại bỏ hoàn toàn.

c. Trình xác thực - trình xác nhận cung cấp sức mạnh tính toán để chạy phần mềm xác minh của Barrel Protocol. Nếu phần cứng của họ tuân thủ yêu cầu phần cứng của Barrel Protocol, họ chỉ cần tải xuống phần mềm Barrel Protocol và node của chúng sẽ tự động tham gia vào nhóm tài nguyên trình xác nhận. Sức mạnh tính toán của họ sẽ được sử dụng để xác minh và niêm phong các khối dữ liệu. Trình xác thực sẽ loại bỏ các khối dữ liệu bao gồm PII.

d. Người tiêu dùng dữ liệu - người tiêu dùng dữ liệu là người mua dữ liệu. Ví dụ như quỹ đầu cơ, nhà bán lẻ, v.v. Với tư cách là người sử dụng dữ liệu, dữ liệu người mua thường chịu nhiều rủi ro pháp lý hơn. Họ cần đảm bảo  rằng dữ liệu được mua hoàn toàn sạch sẽ khỏi bất kỳ PII nào và rằng các nhà cung cấp dữ liệu, nơi họ đã mua dữ liệu, tuân thủ các quy định về quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập dữ liệu, lưu trữ và phân phối. Sử dụng Barrel Protocol để đảm bảo dữ liệu là sạch.

e. Các nhà phát triển Barrel Protocol - Barrel Protocol sẽ không ngừng phát triển bởi các thành viên trong cộng đồng của nó. Các nhà phát triển có thể đến từ bất kỳ thành viên nào của hệ sinh thái được mô tả ở trên và/hoặc người đam mê dữ liệu muốn tham gia vào tiến bộ của giao thức, để đảm bảo sử dụng an toàn và tuân thủ dữ liệu.

d. Doanh nhân/Nhà phát triển ứng dụng - doanh nhân và các nhà phát triển ứng dụng sẽ cung cấp các ứng dụng sử dụng dữ liệu sạch được tạo ra bằng Barrel Protocol để tạo thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu không phải PII.


3. Tổng quan về token của dự án

Trung tâm của nền kinh tế của Barrel Protocol là token BRN. token BRN được sử dụng để thanh toán cho việcxác thực dữ liệu và có thể được sử dụng để thanh toán cho chính dữ liệu. Tổng số token được phát hành là 10 tỷ token. Giá xác thực dữ liệu sẽ khác nhau giữa các loại dữ liệu dựa trên nhu cầu và nỗ lực cần thiết để xác thực kiểu dữ liệu. Vì số BRN

token bị giới hạn, giá trị của nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu đối với dịch vụ. Vì vậy, BRN token thiết lập một mạng động, nơi nhu cầu tăng lên đối với bất kỳ loại dữ liệu nào cũng tăng giá trị cho các token dữ liệu trên toàn bộ mạng.


Sử dụng token BRN

Những người tham gia vào hệ thống sinh thái sẽ sử dụng token BRN như được mô tả bên dưới:

- Lọc dữ liệu - Nhà cung cấp dữ liệu: Mặc dù không bắt buộc, nhưng trong một số trường hợp, chẳng hạn như mô hình "chia sẻ doanh thu" giữa Người bán lại dữ liệu/người lọc và nhà cung cấp dữ liệu, việc thanh toán dữ liệu cho Nhà cung cấp dữ liệu có thể sử dụng token BRN.

- Lọc dữ liệu - Người xác thực dữ liệu: Người bán lại dữ liệu / công ty lọc dữ liệu trả tiền cho công ty xác thực dữ liệu để xác minh và chứng nhận dữ liệu bằng cách sử dụng token BRN. Giá cả phụ thuộc vào loại dữ liệu. Việc thanh toán cho công ty xác thực được quản lý bởi mạng Barrel và việc thanh toán được thực hiện sau khi hoàn thành xác minh quy trình dựa trên hợp đồng thông minh.

- Công ty lọc dữ liệu - Người tiêu dùng dữ liệu: Người tiêu dùng dữ liệu có thể sử dụng token BRN để thanh toán dữ liệu, nhưng họ không bắt buộc phải làm như vậy.

- Nhà phát triển Barrel Protocol 

- Doanh nhân/Nhà phát triển ứng dụng

Yêu cầu tài sản thế chấp

Để đảm bảo tính toàn vẹn hoặc quá trình xác thực dữ liệu, Người xác thực sẽ được yêu cầu đưa ra số lượng token BRN nhất định làm tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp này sẽ đảm bảo rằng quy trình xác minh là hợp pháp.

Phân bổ token

◼ Gây quỹ 50%

◼ 20% Ngân sách Quỹ dài hạn

◼ 15% Tài trợ cộng đồng, Quan hệ đối tác và Tiền thưởng

◼ 15% Nhóm, Cố vấn, Nhà đầu tư ban đầu

Sử dụng tiền

◼ 40% phát triển phần mềm

◼ 20% Dự trữ Barrel

◼ 12% Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh

◼ 10% Công ty lọc dữ liệu tiềm năng và Phát triển Hợp đồng Thông minh

◼ 8% chi phí hoạt động

◼ 5% chi phí pháp lý

◼ 5% khác và không mong đợi

4. Đội ngũ vận hành dự án

- Founder & CEO Jonathan Meiri  đã từng làm việc và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng cho các công ty lớn  PayPal, eBay, B.Sc. Có chuyên môn trong các ngành như Máy vi tính, Khoa học/Tâm lý học, MBA INSEAD, IDF (MAMRAM).

- CTO và giám đốc phát triển cộng đồng Ido Berger có chuyên môn rất giỏi trong PyData. B.Sc. Khoa học máy tính, Ngôn ngữ học tính toán MA

- Quan hệ đối tác chiến lược VP Seth Goldstein là doanh nhân & nhà đầu tư thiên thần, người sáng lập Majestic Research


- CMO Odelya Ohayon đã từng nắm giữ các vị trí cao trong mảng kinh doanh và Marketing tại Samsung, Orange, Nokia MBA


- Trưởng phòng dữ liệu Nur Lan từng công tác ở mảng R&D tại Check Point, B.S & M.S Khoa học Máy tính TAU.

Tìm hiểu thêm về Barrel Protocol:
Twitter
Facebook
Youtube
Telegram
Whitepaper

TINTUCNEO – Tham gia các cộng đồng Tin tức NEO tại:
Website tin tức
Medium tin tức
Telegram tin tức
Telegram Thảo luận
Fanpage tin tức
Kênh Youtube

68 bình luận. Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

4 giờ trước

Rupryg

peyton manning new ed pill better than viagra - 86 million spent on ed pills ed pill costs

1 ngày trước

1 ngày trước

Tjttmy

plavix 5 mg - plavix medicine price in india plavix generic in usa

2 ngày trước

Pwhdhv

buy generic plavix 75 mg - plavix 300 mg clopidogrel gel

4 ngày trước

Fmkvdv

topical ivermectin cost - ivermectin cream uk ivermectin generic

4 ngày trước

Hnfxjj

order stromectol - ivermectin 5 mg price stromectol pills canada

6 ngày trước

Ltepgp

ivermectin australia - ivermectin for cattle ivermectin 200 mcg

1 tuần trước

Ohonto

ivermectin for human - ivermectin 0.2mg stromectol 6mg online

1 tuần trước

Tikgnz

zofran generic otc - ondansetron over the counter australia zofran 0.5 mg

1 tuần trước

Uxabro

cost for zofran brand name - zofran without prescription can you buy zofran

1 tuần trước

Jrjhkx

ivermectin usa price - stromectol stromectol price

2 tuần trước

Mmtryj

zofran otc canada - yasmin drug generic zofran

2 tuần trước

Hkjfvk

lyrica generic south africa - lyrica no prescription lyrica pills price

2 tuần trước

Brikdk

where to get over the counter viagra - donde comprar viagra sin receta generic viagra usa

2 tuần trước

Pfpdqx

sildenafil 20mg online prescription - venta de viagra sildenafil daily

2 tuần trước

Lkghxt

buy generic sildenafil uk - viagra professional sale viagra 100 pill

2 tuần trước

Ismhaa

no prescription viagra - cheapest professional viagra viagra gel for sale uk

2 tuần trước

Pqolmo

54899 prednisone - prednisone 30 mg price buy cheap prednisone online

2 tuần trước

Jjsfpr

generic deltasone - buy prednisone online no script average cost of prednisone

2 tuần trước

Klkgju

topamax for headaches - nexium 60 mg buy yasmin without prescription

2 tuần trước

Yyeble

topamax 25 mg price in india - zofran prescription discount yasmin pill pharmacy

3 tuần trước

Qpvqpv

where to buy ivermectin - ivermectin ireland stromectol ivermectin buy

3 tuần trước

Lgglvc

stromectol pill - ivermectin uk coronavirus stromectol where to buy

3 tuần trước

Qqbwkn

celebrex canada prices - celecoxib 200 mg tablets celecoxib 100 mg pharmacy

3 tuần trước

Wacnrf

cost of celecoxib 100mg - celebrex 200 mg price buy celecoxib 100 mg

3 tuần trước

Dgdmzd

tadacip 20 for sale - tadacip online uk tadacip uk

3 tuần trước

Ezvler

Mtshak - buy avana 50 mg Orglkb etckmz

3 tuần trước

Ufqcdz

Phidgo - spedra india Hqqsjh vhmtzc

3 tuần trước

Bcesgl

Ofycst - where to buy tadacip Lfhpvy etwygr

4 tuần trước

Qjgxvg

Kdadvj - buy silagra 50 mg Suoulp uvfvjg

4 tuần trước

Yopdgi

Rfuehl - viagra vs cialis vardenafil cost Ilzzxj jmdxkt

4 tuần trước

Ndekke

Afmrkw - brand vardenafil online pharmacy Knbxll dhiddk

1 tháng trước

Smypgk

Csrgyh - furosemidelasixx.com Jvgjaj nqlpcx

1 tháng trước

Qrozuh

Gqispn - lasix online Jhcfaz bhrnku

1 tháng trước

Zrcbzz

Ftoiap - admissions essay Dbhdrs byigjj

1 tháng trước

Nsyfjk

Wljosp - the best essay writing service Iquxzu goqdui

1 tháng trước

Smtnsx

Awiqai - sildenafil 20 mg para que sirve Ldbjqt gstyfp

1 tháng trước

1 tháng trước

Kcferz

Xsbkpc - do my accounting homework Vopejs bemkna

1 tháng trước

Pfirzg

Lgdvqd - college essay religion Osvrtl dbzwxy

1 tháng trước

Wwejhf

Ftkscv - how to get propecia canada Micrwa egwapi

1 tháng trước

Hbsyql

Vyqfjn - finasteride generic propecia Zdlpps ckyiyk

1 tháng trước

1 tháng trước

Imnrfw

Znufdh - stendra vs viagra Aaamzu ipryex

1 tháng trước

Smhmqf

Dvlnow - generic finasteride 5mg uk Gxfxln nvtuzy

1 tháng trước

1 tháng trước

Ngwevh

Dgkyse - generic viagra united states Ocqcou zfnlfz

1 tháng trước

Agmxzy

Dsswhn - generic viagra sales Ctygvi pylxax

1 tháng trước

Yspwux

Zcrswv - viagra without a rx Dqicwi iugmsn

1 tháng trước

Pisnkg

Lixoyc - writing an argumentative essay Meogvq inbmfh

1 tháng trước

Ypostg

Eteynr - viagra for women Wedqby ufgnvm

1 tháng trước

1 tháng trước

Swvfzt

Ulwzhb - cialis daily online Qmozaf twfajt

1 tháng trước

Yyfqph

Evlfbo - kamagra jelly amazon Vzfnmm cnzbfq

1 tháng trước

Ygssci

Uhjmwu - lasix 100mg Rnertl gewxzs

1 tháng trước

Hkijqo

Ibzhmy - lasix 40mg Zrnimq gvzyyb

1 tháng trước

Xsfdim

Nizoiw - cialis dose Pgnwnb mekgyy

1 tháng trước

Kylopl

Nuhswn - best ed pill Ekwfcp lhmfut

1 tháng trước

Ynikpj

Hxpjmi - Levitra vs viagra sildenafil tablets

2 tháng trước

Cyehpw

generic tadalafil - tadalafila 5mg medley menor preço tadalafil 10 mg

2 tháng trước

Eppuxh

buy tadalafil generic - http://xtadalafilp.com/ tadalafil online canadian pharmacy

2 tháng trước

Alqkpr

does propecia regrow hair - http://propechl.com/ finasteride 1mg

2 tháng trước

Mputln

cipla propecia - finasteride amazon hair medication propecia

2 tháng trước

Cdzqrb

does propecia work - does finasteride work propecia otc

2 tháng trước

Qtfche

propecia topical gel - http://finasteridepls.com/ buy finasteride proscar propecia

2 tháng trước

Yzsbap

tadalafil generic - tadalafil 5mg discount tadalafil

2 tháng trước

Bekwwz

buy tadalafil generic online - generic tadalafil purchase tadalafil
Bài cùng chủ đề
O3 Swap là gì? Giới thiệu dự án O3 Swap
O3 Swap thu hút được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư thời gian qua sau khi công bố gọi vốn thành công và sẽ tổ chức chào bán công khai trên 7 nền tảng khác nhau. Cùng tìm hiểu O3 Swap là gì nhé.

2021-05-10

Dora là gì? Hướng dẫn sử dụng blockchain explorer mới trên Neo Dora
Như các bạn đã biết, chúng ta có thể sử dụng Blockchain explorer để xem được các thông tin của các giao dịch như thời gian, số lượng token/coin trong giao dịch,... nhờ tính minh bạch của Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn Dora - blockchain explorer mới nhất trên hệ sinh thái Neo.

2020-11-15

Tổng quan về FLAG - token quản trị của Flamincome
Trong bài biết trước, mình đã giới thiệu tới các bạn Flamincome - công cụ tối ưu hóa và tăng cường lợi suất cho tài sản trên Ethereum. Cách đây vài ngày, Flamingo Finance đã công bố sự ra mắt của Flamincome DAO và token quản trị của nó là FLAG token. Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu Flamincome cũng như FLAG token là gì.

2020-11-15

O3 Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng O3 Wallet
Hello các bạn, lại là mình đây và chào mừng bạn đến với bài viết mới từ TINTUCNEO. Ở các bài viết trước thì mình đã giới thiệu tới các bạn một số loại ví khá là phổ biến dành cho NEO cũng như là các tài sản NEP5 như NEO Wallet, Ledger Nano S, NEO Tracker. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một loại ví khác cũng phổ biến và uy tín không kém trong hệ sinh thái NEO Smart Economy đó là O3 Wallet.

2020-10-26

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market