Đường đến Neo3: Tối ưu hóa Đồng bộ Khối

TIN TỨC NEO
2020-03-20Trong bài viết hôm nay trong loạt bài Đường đến Neo3, chúng ta sẽ thảo luận về quá trình tối ưu hóa mạng với trọng tâm cụ thể là cải thiện quy trình đồng bộ hóa khối, tiếp theo là khám phá phương pháp đồng bộ hóa khối mới cho Neo3.


Đọc loạt bài Đường đến Neo3 tại đây.


Đồng bộ hóa khối là quá trình một node đầy đủ yêu cầu và nhận dữ liệu khối từ mạng blockchain. Vì các node đầy đủ chỉ có thể xác thực và tương tác với mạng sau khi được đồng bộ hóa hoàn toàn, cơ chế này thường đại diện cho trải nghiệm đầu tiên với một blockchain cụ thể mà một nhà điều hành node đầy đủ sẽ có.


Giống như hầu hết các blockchains khác, các node trên Neo hiện đang đồng bộ hóa các khối mới bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận đầu tiên. Điều này có nghĩa là trước khi bất kỳ dữ liệu khối nào được yêu cầu, các node sẽ truy cập vào cùng một trang về những khối được mong đợi bằng cách chia sẻ các tin nhắn về các tiêu đề khối. Tiêu đề của một khối chứa thông tin hữu ích như thông tin phiên bản, chỉ mục khối, hàm băm khối trước đó và khóa công khai node đồng thuận.


Đồng bộ hóa Tiêu đề đầu tiên

Thông thường, hầu hết các mạng blockchain phụ thuộc vào cơ chế đồng thuận Proof of Work hoặc Proof of Stake, tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể có nhiều phiên bản (nhánh) của blockchain. Việc quyết định nhánh nào là phiên bản chính xác hay trung thực của sổ cái thường được xác định bởi chiều cao khối của blockchain dài hơn.


Đồng bộ hóa tiêu đề đầu tiên rất có lợi cho các node trên các blockchain này, vì chúng có thể sử dụng thông tin trong các tiêu đề khối để xác định blockchain dài nhất và do đó khối nào có được. Nếu không có bước này, họ có thể lãng phí thời gian tham gia vào một nhánh có thể không có sự đồng thuận của mạng.


Vì blockchain Neo được thiết kế để không rẽ nhánh, nên lợi thế này bị mất. Trong đề xuất xóa bỏ đồng bộ hóa đầu tiên của nhà phát triển lõi Neo Erik Zhang, những ưu điểm tiềm năng trong việc loại bỏ nó đã được ghi nhận:


“Thuật toán đồng thuận dBFT được NEO sử dụng xác định rằng blockchain của nó sẽ không bị rẽ nhánh. Vì vậy, những lợi thế của tiêu đề đầu tiên đã trở nên lỗi thời. Nếu chúng tôi không còn cho phép chế độ đầu tiên, chúng tôi có thể tiết kiệm chi phí mạng trong việc đồng bộ hóa tiêu đề.”


Loại bỏ tiêu đề

Đề xuất bãi bỏ đồng bộ hóa tiêu đề đầu tiên cũng đề nghị loại bỏ hoàn toàn các tiêu đề. Vì thông tin quan trọng như khóa công khai node đồng thuận có thể được tính từ trạng thái khối trước đó, Zhang lưu ý rằng việc loại bỏ các tiêu đề khối có thể tạo điều kiện giảm đáng kể kích thước chuỗi:


“Hiện tại có 7 node đồng thuận. Vì vậy, mỗi khối có 7 khóa công khai. Đó là 7 * 33 = 231 byte. Nếu chúng ta tăng các node đồng thuận lên 100, thì chúng ta sẽ có 100 * 33 = 3300 byte cho các khóa công khai trong mỗi khối.”


Mặc dù có những lợi ích này, các thử nghiệm ban đầu trong việc loại bỏ các tiêu đề mang lại kết quả không chắc chắn. Ngoài các tối ưu hóa tiêu đề khác có thể được sử dụng nếu các tiêu đề được giữ lại, chẳng hạn như tổng hợp chữ ký cho các khóa công khai, thì cũng lưu ý rằng các tiêu đề rất hữu ích cho tương tác chuỗi chéođể xác minh thanh toán đơn giản.


Do kết quả của các thử nghiệm và thảo luận này, việc loại bỏ tiêu đề đã được ngừng xem xét, tuy nhiên nghiên cứu về tối ưu hóa đồng bộ hóa khối vẫn tiếp tục. Trong bài tiếp theo của Đường đến Neo3, chúng ta sẽ xem xét bối cảnh đằng sau một cách tiếp cận thay thế trong phát triển cho Neo3; đồng bộ chỉ mục.


TINTUCNEO – Tham gia các cộng đồng Tin tức NEO tại:0 bình luận. Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.
Bài cùng chủ đề
Đường đến Neo3: Triển khai SyncManager và kết quả thử nghiệm ban đầu
Đối với bài viết cuối cùng trong tính năng đồng bộ hóa chỉ mục của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét việc triển khai cơ chế đồng bộ hóa chỉ mục mới mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài viết trước và đề cập đến một số cải tiến liên quan khác.

2020-03-28

NEO được niêm yết trên sàn giao dịch giám hộ BHEX với các cặp giao dịch với USDT và BTC
Blue Helix (BHEX), một sàn giao dịch giám hộ, đã công bố việc niêm yết các cặp giao dịch NEO/USDT và NEO/BTC có hiệu lực vào lúc 2:00 chiều (theo giờ Việt Nam) vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020. Để chào mừng sự ra mắt của các thị trường mới , BHEX đang tiến hành chiến dịch tặng quà NEO.

2020-03-28

Moonlight thông báo ra mắt bản MVP Copernicus với khả năng tạo hồ sơ, phân tích và xác minh thuộc tính
Moonlight đã công bố ra mắt MVP Copernicus, cho phép người dùng được chọn tạo và chia sẻ hồ sơ chuyên nghiệp phù hợp với đối tượng cụ thể. Bản phát hành cũng bao gồm các công cụ phân tích cơ bản, các ví dụ xác minh thuộc tính và tự động tạo danh tính tự chủ.

2020-03-27

Cơ chế đồng bộ hóa khối (Block) trên Neo
Trong Neo2, quá trình đồng bộ hóa khối phức tạp hơn. Có hai bước: đồng bộ hóa các header khối và đồng bộ hóa các khối.

2020-03-27

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market