Giới thiệu Khung phân loại Token, một sáng kiến ​​của Liên minh InterWork với mục tiêu áp dụng token và khả năng tương tác.

TIN TỨC NEO
2020-07-25

Lấy trung tâm là một loạt các ứng dụng tiềm năng mới và mô hình kinh doanh kỹ thuật số, token hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách chúng ta kinh doanh, loại bỏ các bên trung gian, vượt qua giới hạn khoa học tự nhiên và giảm chi phí trong quy trình. Điều này đạt được chủ yếu thông qua blockchain, một công nghệ thường có được giá trị của nó từ việc công khai, minh bạch, hay không cần đặt niềm tin vào bất kì ai.

Kể từ sự bùng nổ ICO vào năm 2017, các token đã trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp blockchain. Mặc dù vậy, cho đến nay dường như chưa có token nào chiếm vị trí quan trọng trong việc thâm nhập thị trường. Rõ ràng, để có thể áp dụng trên quy mô lớn, có một vài vấn đề chính cần giải quyết.

Liên minh InterWork

Mặc dù bản chất non nớt của blockchain đã cho thấy chính nó là một yếu tố hạn chế, đôi khi các vấn đề khác tồn tại ở cấp độ token. Ví dụ, bất kỳ ai cũng có thể là một doanh nhân, nhà quản lý hoặc nhà phát triển, có thể hiểu chính xác cách thức một token cụ thể hoạt động, như là một đối tượng độc lập và trong bối cảnh của một nền tảng hoặc dự án cụ thể.

Điều này chủ yếu đạt được thông qua việc tạo ra các tiêu chuẩn token trung lập nền tảng, có thể cung cấp khả năng tương tác giữa các dự án. Nói một cách đơn giản, nếu mọi người có thể đồng ý về các nguyên tắc cơ bản của việc token nên làm, ma sát có thể được loại bỏ khi xử lý nó, giảm độ phức tạp và chi phí khi xây dựng các hệ thống hoạt động với token.

Ngoài ra, các quy trình chứng nhận được yêu cầu để cho phép thử nghiệm hiệu quả và kiểm tra độc lập token. Đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng niềm tin xung quanh việc chấp nhận token và giúp nhanh chóng xác định phần mềm độc hại, bảo vệ người dùng token bằng cách đảm bảo rằng bất kỳ triển khai cụ thể nào thực hiện chính xác như yêu cầu.

Thiết lập điểm chung cần thiết để phục vụ các nhu cầu này là chất xúc tác đằng sau Liên minh Interwork (IWA), gần đây được hình thành như một nỗ lực hợp tác giữa một số thành viên từ một loạt các nền tảng bao gồm các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân và ngành công nghiệp blockchain. Ví dụ về các thành viên IWA bao gồm Neo, Microsoft, Accdvisor, Nasdaq, R3 và Hyperledger.

IWA xem tài sản kỹ thuật số như một động lực để trao quyền cho các doanh nghiệp chính thống, giúp họ số hóa hoạt động, tự động hóa logic kinh doanh thông qua hợp đồng thông minh và liên kết chặt chẽ với các dịch vụ hoặc ngành công nghiệp khác.

Sự cần thiết của tiêu chuẩn

Neo (tên cũ: AntShares), không xa lạ gì với token hóa. Nó được tạo ra như một nền tảng để số hóa tài sản, thu hẹp khoảng cách giữa các nền kinh tế kỹ thuật số và thế giới vật chất. Kể từ khi phát hành cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh, Neo đã chứng kiến ​​việc triển khai nhiều token trên nền tảng của mình, đặc biệt là các cơ sở tuân thủ tiêu chuẩn NEP-5.

Các NEP-5 tiêu chuẩn token là một đặc điểm kỹ thuật mà cung cấp các định nghĩa phương pháp, invoke thông số, và hành vi mong đợi đối với một số chức năng mà phải được thực hiện theo thứ tự cho một token để phù hợp với tiêu chuẩn.

Theo tiêu chuẩn, NEP-5 cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà phát triển tạo token cơ bản trong hệ sinh thái Neo, cung cấp cho họ thông số kỹ thuật để đảm bảo khả năng tương thích với các dự án khác trên blockchain, như ví hoặc trao đổi và tạo môi trường mà nhà cung cấp dịch vụ chỉ cần để truy cập một API tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ chắc chắn có ý nghĩa trong phạm vi của chính blockchain Neo, nó có thể không hoàn hảo khi chuyển sang các nền tảng khác.

Đây là một vấn đề phổ biến đối với các blockchain, một vấn đề đã trở nên nổi bật hơn khi ngành công nghiệp đã bắt đầu công nhận khả năng tương tác là một yêu cầu cơ bản của hệ sinh thái kỹ thuật số trong tương lai.

Nó cần phải có khả năng để các token hoạt động có thể dự đoán được trong mọi hoàn cảnh. Điều này đòi hỏi phải tạo ra các tiêu chuẩn được trừu tượng hóa từ cấp độ triển khai, tập trung hoàn toàn vào các đặc điểm và chức năng cơ bản của chính các token.

Khung phân loại token

Việc theo đuổi này đòi hỏi một hệ thống phân loại phổ biến cho các token, đó là ý định đằng sau Khung phân loại token của Liên minh Interwork (TTF). TTF nhằm mục đích tạo ra ý nghĩa của các token bằng cách chia chúng thành các phần cấu thành của chúng. Các loại token phổ biến hoặc các phần chức năng được ngăn cách.

Nếu bạn có thể đọc các chữ cái của bảng chữ cái, bạn có thể sử dụng từ điển để tra bất kỳ từ nào và tìm một định nghĩa. Bạn cũng có thể kết hợp và sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành các từ của riêng bạn, phát triển chúng với các định nghĩa ban đầu của riêng bạn.

Theo cách tương tự, việc hiểu các thành phần cơ bản của token như được mô tả trong TTF sẽ cho phép bất kỳ ai khám phá, hiểu hoặc xác định token mới cho chính họ. Mọi token gặp phải, bất kể nền tảng mà nó tồn tại, có thể được mô tả bằng các bộ phận nguyên tử của nó và được hiểu theo chức năng là tổng của chúng.

Cũng cần lưu ý rằng TTF hoàn toàn không phải là một tác phẩm đã hoàn hảo; nó cung cấp các phần ban đầu để làm việc với các token, nhưng mục đích của nó được mở rộng thông qua sự hợp tác. Trong trường hợp một đối tượng không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hành vi token của họ bằng cách sử dụng các tạo phẩm đã có trong phân loại, họ có thể tạo và đóng góp riêng cho hệ thống phân cấp.

Công thức token

Một bước quan trọng để làm cho token trở nên dễ hiểu là tìm cách đại diện trực quan cho chúng. Yêu cầu người dùng tự đào sâu vào mã (code) có phạm vi tiếp cận rất hạn chế và bất kỳ thông tin nào có được khi làm như vậy chỉ hữu ích trong bối cảnh token cụ thể đang được điều tra.

Để giải quyết vấn đề này, những người đề xuất khung phân loại đã sử dụng các công thức token, một cách để thể hiện tất cả các đặc điểm và siêu dữ liệu hoặc tạo tác của token một cách cô đọng. Mặc dù chúng có vẻ đáng sợ ở mệnh giá, cấu trúc công thức tương đối dễ làm và đơn giản phụ thuộc vào việc học ký tự tương ứng cho mỗi tạo phẩm.


Các công thức token trình bày ba thành phần chính của token trong khung: loại cơ sở , hành vibộ thuộc tính . Đầu tiên là các loại cơ sở, chỉ định liệu token có thể thay thế được (hoán đổi với nhau hay không, tức là tất cả các token đều bằng và giống nhau), không thể thay thế được (tức là mỗi trường hợp token là duy nhất) hoặc kết hợp cả hai.

Tập hợp các thành phần tiếp theo là các hành vi , quy tắc xác định cách thức hoạt động của token. Đây có thể là một số hạn chế nội tại đối với việc sử dụng nó, chẳng hạn như không thể chia tách hoặc tham khảo một hành động có sẵn cho token, chẳng hạn như có khả năng chuyển giao giữa các tài khoản theo ý muốn. Để đơn giản, một số chế độ thường được liên kết có thể nhóm lại với nhau.

Cuối cùng là các thuộc tính, dành cho các bit dữ liệu mà token chứa chính nó (như trạng thái của một chế độ) hoặc được đính kèm với sự liên quan bên ngoài. Ví dụ: một tác phẩm nghệ thuật có thể có một mã định danh duy nhất được đính kèm hoặc một mục trò chơi có thể bao gồm đường dẫn URL để xem trực tiếp trên trang web.

Chúng ta hãy xem xét công thức ví dụ được hiển thị ở trên và phân tích những gì từng yếu tố đang nói với chúng ta:

  • Token loại cơ sở là cả hai loại “Fungible” (tF), và "Whole”, có nghĩa là loại này không thể tách rời (~d). NEO, token quản trị của blockchain Neo, là một ví dụ điển hình về loại token này.

  • Token là loại “Delableable” (g), vì vậy một bên có thể yêu cầu từ chủ sở hữu token quyền thực hiện các hành vi ủy thác thay mặt họ.

  • Token có nhóm chế độ “Kiểm soát cung cấp” (SC), có nghĩa là các cách xử lý của “Mintable” và “Burnable” có thể có, cùng với cách xử lý của “Role” mà lưu ý rằng các tài khoản có thể được cấp quyền thực hiện đúc token.

  • Token mang bộ thuộc tính của SKU, có nghĩa là mỗi token có một trường bổ sung có chứa đơn vị lưu trữ chứng khoán (SKU).

Cả hai tập hợp cách xử lý và thuộc tính cũng bao gồm một tập hợp các thông báo Điều khiển trong các cặp yêu cầu / phản hồi, với các mô tả chung giải thích cách gọi cách xử lý hoặc thay đổi thuộc tính. Chúng sử dụng định dạng Protobuf và xác định rõ ràng các tương tác giữa các tạo tác.

Tạo token

Để biến công thức này thành token có thể sử dụng, nó phải được kết hợp với một định nghĩa, chứa các chi tiết và hướng dẫn bổ sung . Các định nghĩa được sử dụng để giải thích rõ ràng làm thế nào các đặc điểm khác nhau trong công thức khớp với nhau, thông báo cách thức thực hiện token và đưa ra các tính tương tự cho việc sử dụng nó.

Một định nghĩa đi kèm với công thức token được chia sẻ ở trên một token không thể chia sẻ với nguồn cung linh hoạt và SKU độc đáo có thể định nghĩa token như một cách để theo dõi kho vật phẩm của doanh nghiệp. Tương tự, nó cũng có thể được sử dụng để thể hiện số dư điểm trung thành của khách hàng.

Định nghĩa sẽ được sử dụng để giải thích rõ ràng những khác biệt này. Ví dụ: bản token tóm tắt đã đề cập trước đó có thể chỉ sử dụng trạng thái ủy quyền để cấp cho người quản lý bản tóm tắt được phê duyệt khả năng tăng nguồn cung cấp token (thông qua minting) khi cổ phiếu mới được đặt hàng.

Ngoài ra, một token điểm trung thành sử dụng công thức này chỉ có thể sử dụng trạng thái ủy quyền để yêu cầu ghi token từ khách hàng, được sử dụng làm phương thức thanh toán thay thế hoặc để đổi phần thưởng.

Khi kết hợp công thức token với hai định nghĩa khác nhau, chúng tôi đã tạo hai mẫu token mới. Bước tiếp theo sẽ là tạo ra một mẫu triển khai cụ thể, thường là bằng cách triển khai hợp đồng cho một số nền tảng blockchain như Neo hoặc Ethereum.

Khung phân loại gọi mẫu triển khai này là một lớp của mẫu token. Từ đó, các token riêng lẻ, được gọi là các trường hợp cá biệt trong khung, được khởi tạo và phân phối. Các trường hợp này là các token thực tế mà người dùng cuối sẽ giữ trong ví của họ.

Hướng tới một tương lai được cung cấp bởi token

Người dùng thông thường thường chỉ cần quan tâm đến việc bảo vệ an toàn đối với token cụ thể của riêng họ. Tuy nhiên, khi bạn chuyển sang quan điểm của cơ quan quản lý, chủ doanh nghiệp hoặc nhà phát triển, không nên nhấn mạnh mức độ hữu ích của token được mô tả rõ ràng như được bật bởi TTF.

Việc sử dụng các trạng thái và thuộc tính tổng quát có nghĩa là cách thức token tương tác luôn có thể được dự đoán. Mỗi hiện vật trong phân loại học về cơ bản là một tiêu chuẩn theo cách riêng của nó, nêu chi tiết mục đích sử dụng của nó. Do đó, mọi token được tạo bằng khung đảm bảo tính nhất quán của riêng nó với nhau ở cấp độ trạng thái, ngay cả khi việc triển khai cuối cùng là khác nhau.

Ở cấp độ cao, điều này có thể hiểu đơn giản là ngôn ngữ chung cho các token và tất cả những người làm việc với chúng. Từ nền tảng này và những nỗ lực hợp tác trong việc mở rộng khung, TTF cho phép tạo ra các tiêu chuẩn mới với khả năng tương tác trong tâm trí và làm sáng tỏ các token cho tất cả các ứng dụng mà chúng có thể được áp dụng.

Cũng như các sáng kiến ​​khác của IWA, TTF phù hợp chặt chẽ với tầm nhìn ban đầu của Neo về Kinh tế thông minh, khuyến khích sự đổi mới sâu rộng và thúc đẩy việc áp dụng token trong giới hạn kỹ thuật số mới.

Lời bình: Việc sáng kiến ra Khung phân loại Token (TTF) của Liên minh Interwork sẽ cung cấp các phân loại và định nghĩa token nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nhà phát triển blockchain, giám đốc điều hành kinh doanh và nhà quản lý. 

TINTUCNEO - Tham gia các cộng đồng Tin tức NEO tại:

Website tin tức

Medium tin tức

Telegram tin tức

Telegram Thảo luận

Fanpage tin tức

Kênh Youtube

222 bình luận. Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

6 giờ trước

Qfdfhy

cost of ivermectin - can i buy ivermectin online stromectol canada

13 giờ trước

ivermectin brand name

stromectol price in india ivermectin 500mg

23 giờ trước

Dygnvo

doxycycline 100g - cheapest doxycycline 100mg prednisolone us

1 ngày trước

Vqiobn

doxycycline cost - buy prednisolone online uk where to get prednisolone

2 ngày trước

Silyff

where to buy cytotec pills - how to buy cytotec online misoprostol

2 ngày trước

2 ngày trước

Tgirdi

where to buy cytotec in south africa - where can i get cytotec in south africa where can i get cytotec pills

3 ngày trước

Wxzzrz

ventolin cost usa - albuterol sulfate inhaler ventolin price

4 ngày trước

Xnsslw

ventolin uk price - albuterol sulfate buy ventolin online

4 ngày trước

stromectol online canada

ivermectin 3mg tablets price ivermectin humans

4 ngày trước

Cfzkew

buy furosemide 40mg tablets uk - purchase clomiphene lasix 20

5 ngày trước

Lxgwxv

buy furosemide online uk - buy 40mg lasix online lasix tabs

5 ngày trước

Jobxjn

deltasone 5mg cost - buy prednisone from canada prednisone 105

6 ngày trước

Zieixd

prednisone tablets india - prednisone brand name us generic prednisone pills

1 tuần trước

Hbeytw

buy ivermectin tablets - cost stromectol stromectol for head lice

1 tuần trước

Tbnthl

where to buy stromectol - stromectol lotion ivermectin 10 mg

1 tuần trước

lasix prescription

cost of lasix lasix price at walmart Foemy Jak

1 tuần trước

furosemide cost without insurance

furosemide no prescription order lasix online Foemy Jak

1 tuần trước

Evwjhz

cialis 4 mg - Branded cialis thecanadianpharmacy

1 tuần trước

Piwjnp

pharmacy viagra - Viagra australia otc viagra 2018

1 tuần trước

FelipeMus

prescriptions canada viagra overdose viagra free samples canadian-drugs canadian drugs without prescription canada drug superstore viagra 100 cheap cialis online canadian pharmacy price for cialis women taking viagra legitimate online pharmacies india legitimate online pharmacies india buy drugs without a prescription viagra online sales canada drug prices cialis of canada

1 tuần trước

lasix 10 mg

furosemide pill lasix 40 mg tablet online Foemy Jak

1 tuần trước

Krrciy

can you purchase viagra over the counter - Buy viagra without rx viagra paypal online

1 tuần trước

Ohwlfj

buy assignments - cat essay writer how to write a letter to a hiring manager

1 tuần trước

Eusmbc

term papers writing - buy essays online best college paper writing service

1 tuần trước

furosemide for sale

lasix 40 mg furosemide 40 Foemy Jak

1 tuần trước

Kpmapf

methylprednisolone tablets uk - medrol pill lyrica cap

1 tuần trước

Wtemgq

medrol 8 mg 1mg - order lyrica generic lyrica 2017

2 tuần trước

Jecwux

accutane medicine in india - accutane 40 mg daily accutane prices

2 tuần trước

Mfzfns

accutane price australia - where can i purchase accutane order accutane online

2 tuần trước

Kdvazk

generic prednisone 10mg - prednisone for sale 5mg prednisone

2 tuần trước

Hnwkkf

stromectol pills - ivermectin 2mg ivermectin cream

2 tuần trước

Ulgdcm

vardenafil online prescription - generic vardenafil review online vardenafil uk

2 tuần trước

Rzstel

how long does vardenafil last - buy vardenafil online without prescription order vardenafil online uk

3 tuần trước

Jomgdf

cost of cialis in india - daily cialis online cialis 5mg prices

3 tuần trước

Lloydveima

canada medication viagra online canada viagra cheap buy medication without an rx generic viagra pills canada drugstore ed canadian pharmacy generic cialis rx meds free trial of viagra price for cialis in canada purchase viagra in canada www.onlinepharmaciescanada.com canada pills cialis from canada drug online

3 tuần trước

Tmzpfm

canadian family pharmacy - tadalafil 100mg best price

3 tuần trước

Wxwals

cheap viagra pills from india - where to buy viagra in us

3 tuần trước

Fcpuce

brand name neurontin - neurontin 1000 mg cost of levothyroxine medication in canada

3 tuần trước

Rogerbed

cialis from canadian pharmacy canadian-pharcharmy- canadian pharmacy without prescription cialis pharmacy viagra without a doctor prescription canada female viagra real viagra online viagra dosing getting a prescription online viagra india generic viagra from canada metoprolol buy cheap generic viagra buy viagra in canada canadian pharcharmy online reviews cheap generic viagra online

3 tuần trước

Rfuhij

buy doxycycline cheap - doxycycline prescription coupon doxycycline cheap

3 tuần trước

Qzpyzd

doxycycline in usa - doxycycline online india doxycycline 100mg online uk

4 tuần trước

Barryset

cialis.canada cialis canada viagra in canada viagra coupon canadian pharcharmy online without prescription ephedrine sulfate cheap viagra without prescription where can you buy viagra online prescription what is viagra buy viagra cheap cialis online canadian pharmacy viagra dosage canada-cialis cialis prices price viagra

4 tuần trước

Zyqpaw

ventolin inhaler - ventolin purchase ventolin 90

4 tuần trước

Lprxsm

can i buy ventolin over the counter in usa - ventolin uk price cost of ventolin in usa

4 tuần trước

JoshuaAceme

cheapest viagra prices canada pharmacy online viagra canadian pharmacies viagra generic viagra india generic viagra rx canadian meds viagra 5mg cialis viagra natural generic viagra from india costco online buy pfizer viagra drug prices buy discount viagra canadian pharcharmy online viagra buy cialis online in canada viagra at canadian pharmacy

1 tháng trước

Ethmrm

erectile dysfunction causes - remedies for ed brenda 35 ed contraceptive pill

1 tháng trước

Lloydveima

discount rx drugs generic cialis online pharmacy low cost viagra buy viagra without prescription canada rx pharmacy buy viagra new york viagra generic online generic viagra online pharmacy online pharmacies canada best price viagra www.cialis.com canada pharmacies approved canadian pharmacies online canadian medications canada for viagra canadian drugs online

1 tháng trước

Vealus

ed pills that really work - best medication for ed where to buy over the counter ed pills

1 tháng trước

Barryset

online pharmacy cialis drugstore in canada how to buy viagra generic cialis canada buy real viagra pills from canada viagra patent expiration date canada cialis generic cialis canada buy viagra online without script generic viagra reviews viagra overnight delivery cialis in usa pharmacy viagra purchase online cialis generic to canada sildenafil viagra

1 tháng trước

Ybavwb

purchase ivermectin - site stromectol australia

1 tháng trước

Bdokhn

stromectol 12mg - ivermectin generic name ivermectin 3

1 tháng trước

JefferyBab

what is viagra taking viagra cheap cialis canada viagra pills for sale viagra over the counter herbal viagra london pharmacy canada canada cialis viagra ingredients viagra canadian buy cialis from us pharmacy canada cialis viagra australia viagra information buy drugs viagra price

1 tháng trước

JoshuaAceme

viagra australia viagra canada online pharmacy lowest price on cialis buy brand cialis online canada buy viagra from canada cialis without a prescription northwestpharmacy viagra overdose ed meds best online canadian pharmacies viagra before and after pictures best price for viagra viagra buy now northwestpharmacy viagra from a pharmacy in canada canadian pharmacy online

1 tháng trước

Ssbdng

generic cialis 30 mg - Cialis online online pharmacy us tadalafil

1 tháng trước

Qmfgnf

sildenafil india price - us online viagra how to purchase viagra in uk

1 tháng trước

Rhinwy

sildenafil Phoenix - sildenafil 120mg how to use viagra

1 tháng trước

Oqllom

prednisone uk over the counter - how to buy prednisone without a prescription buy prednisone no prescription pharmacy

1 tháng trước

Rfcsfp

prednisone 2.5 tablet - prednisone in india prednisone 9 mg

1 tháng trước

Whxqvm

over the counter ed pills cvs - ed pills that work quickly dr phil ed pills

1 tháng trước

Nyjqfk

erectile dysfunction medicine - ed treatment shark tank ed pill episode

1 tháng trước

Ratenc

rivers casino - playcasigam real money casino online usa

1 tháng trước

Kbhzvn

ivermectin cost canada - ivermectin 4 tablets price stromectol 3 mg dosage

1 tháng trước

Oyagia

where can i buy stromectol - stromectol tablets for sale ivermectin rx

1 tháng trước

Cyszch

where can i buy cialis online safely - tadalafil us genuine cialis price

1 tháng trước

Jpyglp

buy tadalafil 20mg price canada - canada drugs review tadalafil 5 mg tablet price

1 tháng trước

Edbtbf

viagra online without prescription free shipping - buy generic viagra united states cheap rx sildenafil

1 tháng trước

Rpexzl

female viagra tablet price - where can you buy viagra viagra price canada

1 tháng trước

Akeigl

buy clomid online - generic clomid generic clomid

1 tháng trước

Ohbjuz

buy clomid online - generic clomid 25mg cheap clomid

1 tháng trước

Wcpjoa

furosemide 20 mg prices - lasix 400 mg buy furosemide online australia

1 tháng trước

Yjvbwj

furosemide 3170 - furosemide 12.5 furosemide 40mg

1 tháng trước

Bmtknp

buy zithromax 500mg online - zithromax for sale uk zithromax pill

1 tháng trước

Cljgfz

zithromax order online uk - zithromaxr.com buy zithromax online zithropls

1 tháng trước

Cavohq

modafinil dosage - modapls.com order provigil online

1 tháng trước

Akvdap

buy modafinil online - modafinil and birth control modafinil reviews

1 tháng trước

Golkky

buy prednisone 10 mg - prednisone 50 mg tablet prednisone 20mg by mail order

1 tháng trước

Ppgrsk

prednisone 1mg purchase - prednisone without prescription 10mg prednisone 30 mg coupon

1 tháng trước

Ymrqvj

stromectol how much it cost - ivermectin for covid ivermectin online pharmacy

1 tháng trước

Kexkrf

tadalafil india 10 mg - best price for cialis 10mg price cialis 20 mg

1 tháng trước

Vitrbz

cialis price in malaysia - tadalafil canada online pharmacy tadalafil 500mg

1 tháng trước

Dninwg

over the counter viagra substitute - buy generic viagra india buy sildenafil tablets online

1 tháng trước

Zfcxhc

sildenafil 100mg purchase - sildenafil tablets 5mg can you buy female viagra

1 tháng trước

Mzfnkm

buy amoxicillin noscript canada - generic name for amoxil amoxicillin rash

1 tháng trước

Sloypi

amoxil 500 - buy amoxicilina 500 mg online buy amoxicilin noscript canada

1 tháng trước

Akbgan

buy lyrica cheap - cvs online pharmacy canadian pharmacy ltd.

1 tháng trước

Ecvdag

lyrica prescription - lyrica medicine price canadian pharmacy meds reviews

2 tháng trước

Rynkeb

can you buy accutane online uk - accutane pills cost accutane 10mg price

2 tháng trước

Rwgzzo

accutane tablets - accutane pills price in india accutane purchase canada

2 tháng trước

Fycvho

side effects of ivermectin - stromectol medication

2 tháng trước

Ylolic

ivermectin coronavirus - ivermectin 12mg stromectol pill price

2 tháng trước

Cdokwc

buy tadalafil from canada - cialis generic australia ordering tadalafil

2 tháng trước

Xokkvr

tadalafil 120 mg - best tadalafil tablets in india generic cialis 2018 prices

2 tháng trước

Assjnn

order vardenafil generic - viagra vs cialis vardenafil cost buy vardenafil new zealand

2 tháng trước

Dzkvyc

generic vardenafil pills - buy vardenafil online usa vardenafil generic levitra

2 tháng trước

Gukomc

amoxicillin online - generic amoxicillin 500mg buy amoxicillin online

2 tháng trước

Pjhpqy

buy amoxil - kroger amoxicillin price buy amoxicillin noscript canada

2 tháng trước

Anqiwt

accutane price online pharmacy - ipledge accutane accutane prescription

2 tháng trước

Ztusrm

isotretinoin 5mg - accutane 30mg 50 mg accutane

2 tháng trước

Dnnmqa

buy modafinil - provigil a narcotic modafinil addiction

2 tháng trước

Gkkpdz

modafinil side effects - gnprovigl modafinil 100 mg

2 tháng trước

Kumchi

buy prednisone online usa - prednisone 30 mg buy prednisone without a prescription best price

2 tháng trước

Fvgptq

prednisone brand name in india - prednisone 30 50 mg prednisone canada pharmacy

2 tháng trước

Xfcaqg

ed pills that work - ed pills comparison otc ed pills that work

2 tháng trước

Rdrvoj

dapoxetine india - generic priligy 60mg generic tadalafil tablets

2 tháng trước

Uttlqw

priligy side effects - can you purchase cialis over the counter gold pharmacy online

2 tháng trước

Kcejst

lasix 20 mg cost - furosemide tablets online where can i buy doxycycline capsules

2 tháng trước

Vcjudk

furosemide 20 mg otc - doxycycline 300 mg daily doxycycline order online canada

2 tháng trước

Yfqqwv

purchase viagra in australia - pfizer viagra online female viagra for sale uk

2 tháng trước

Quyebj

order sildenafil 100mg - viagra pricing purchase viagra usa

2 tháng trước

Avjhhy

buy ivermectin stromectol - buy ivermectin stromectol ivermectin tablets

2 tháng trước

Sbdpjq

ivermectin uk - ivermectin 1mg stromectol pills

2 tháng trước

Efwaaj

450mg prednisolone - prednisolone 40mg prednisolone cheap

2 tháng trước

Hvdrcl

prednisolone gel - methyl prednisolone medication prednisolone 5mg

2 tháng trước

Tbvaws

zithromax for sale - citromax zithromax 500mg dose

2 tháng trước

Jayust

azithromycin 500mg online - zithromax 500mg online azithromycin 100mg online

2 tháng trước

Mnlqrq

lyrica 2019 coupon - lyrica 250 mg lyrica usa

2 tháng trước

Jbvcgp

lyrica 750 - price for lyrica 75 mg lyrica 300 mg price uk

2 tháng trước

Uykfem

prednisone 10 mg prices - prednisone 1 mg cost buy prednisone without rx

2 tháng trước

Lidmhx

cheap discount cialis - tadalafil cialis buy cialis 5mg

2 tháng trước

Ourvxt

buy cialis online free shipping - where to buy cialis online no prescription tadalafil uk prescription

3 tháng trước

Bfmimm

cheap viagra wholesale - female sildenafil female viagra pill canada

3 tháng trước

Qxqldj

compare viagra prices - viagra without prescription online buy viagra online 25mg

3 tháng trước

Gkdhzm

ivermectin 3mg dosage - stromectol buy cost of ivermectin

3 tháng trước

Qbdodo

ivermectin 3mg tablets price - stromectol cost cost of stromectol medication

3 tháng trước

Sengkv

order cheap vardenafil - buy vardenafil 10mg purchase vardenafil

3 tháng trước

Eruyxe

online vardenafil - cheap vardenafil ordervardenafil buy vardenafil uk

3 tháng trước

Orkwaa

vardenafil cena - vardenafil online us pharmacy order vardenafil online canada

3 tháng trước

Tjnmjq

viagra for sale in uk cheap - can you buy generic viagra over the counter buy sildenafil online paypal

3 tháng trước

Lmwvnq

sildenafil Chicago - buy viagra fast shipping buy viagra without a script

3 tháng trước

Gkgsnb

best canadian online pharmacy cialis - cialis prescription cialis online discount

3 tháng trước

Nmndek

canadian drugs - cvs pharmacy ed meds

3 tháng trước

Ednylf

п»їcanadian pharmacy - canadian pharmacy levitra value pack canadian mail order pharmacy

3 tháng trước

Olninp

vardenafil generic names - vardenafil effectiveness laura vardenafil generic

3 tháng trước

Hoimtw

vardenafil generic - vardenafil hcl generic vardenafil sale

3 tháng trước

Prnqyr

buy brand vardenafil - buy vardenafil with paypal vardenafil levitra

3 tháng trước

Ywcvvr

amoxicillin usa - Generic Amoxil buy amoxicilin online

3 tháng trước

Nkclid

purchasing amoxicillin online - amoxicillin price at walgreens amoxicillin 500 mg for sale in canada today

3 tháng trước

Dhnjdo

order synthroid online - how can i get synthroid cheap buy synthroid without a prescription

3 tháng trước

Dwsxeo

cymbalta price online - duloxetine prozac how much is duloxetine cost

3 tháng trước

Gynpvr

cymbalta price in canada - generic cymbalta 60 mg duloxetine 30 mg pill

3 tháng trước

Irspvr

order tadalafil 20mg - cialis super active plus en mexico cialis 40mg online australia

3 tháng trước

Uwfqmb

cialis generic soft tabs - why use cialis super active order real cialis

3 tháng trước

Gkcmkm

pharmacy express - cialis professional canada tadalafil canada online

3 tháng trước

Hpibbl

best online tadalafil - brand cialis vs cialis professional cialis price uk

3 tháng trước

Abtpdb

bactrim 800 160 mg - bactrim cheap how much is bactrim

3 tháng trước

Tiuvxr

buy cheap bactrim - cheap bactrim online bactrim 250 mg

3 tháng trước

Azmujt

viagra 100 mg - precio viagra farmacia nombre generico del viagra

4 tháng trước

Khqrdf

muse ed pills - errection problems ed pills processed by liver or kidney

4 tháng trước

Yqciao

logynon ed morning after pill - best otc ed pills triple x pills tjat help with ed

4 tháng trước

Wfaszq

is it harmful to take ed pills with prostate medications - injection and pills for ed best over the counter ed pills that work

4 tháng trước

Euyvna

is real ed pills better than generic - doctors that specialize in surgical treatment of erectile dysfunction ed and pe pills

4 tháng trước

Yoevpr

plavix 75mg price australia - buy generic plavix online plavix price in india

4 tháng trước

Xqmwqi

plavix 75 mg canada - clopidogrel 894 plavix generic india

4 tháng trước

Vvveah

buy ivermectin canada - ivermectin 500mg cost of ivermectin medicine

4 tháng trước

Lakapa

ivermectin 50 mg - ivermectin 50 ivermectin 1%cream

4 tháng trước

Thxkbf

ivermectin 6mg - ivermectin trial stromectol drug

4 tháng trước

Mfbolf

ivermectin ireland - ivermectin for sale stromectol online

4 tháng trước

Jmkdhx

buy zofran in mexico - buy zofran 8 mg zofran 4 mg

4 tháng trước

Nitcjs

ondansetron medicine price - ondansetron 200 mg buy ondansetron tablets

4 tháng trước

Ybmsnw

ivermectin humans - ivermectin otc stromectol price usa

4 tháng trước

Spgrvi

ivermectin 3mg tablets price - ivermectin lotion for lice buy ivermectin nz

4 tháng trước

Bgqgsw

ivermectin over the counter - ivermectin 8 mg ivermectin 9mg

4 tháng trước

Vgjfvb

topamax for tension headaches - where can i buy generic nexium where can i buy nexium 40 mg online

4 tháng trước

Ussojc

cheap nexium online - 300 mg topamax yasmin pill us

4 tháng trước

Omvcnm

lyrica 150 mg coupon - lyrica 500 mg tablet lyrica 100 mg price

4 tháng trước

Ucoexp

lyrica 100 mg cost - how to buy lyrica online lyrica 25mg capsule

4 tháng trước

Npgjkz

best female viagra brand - comprar viagra en sevilla average cost of viagra in canada

4 tháng trước

Mzzzvy

viagra pills discount - viproff sildenafil 25 mg prices

4 tháng trước

Ttnblq

100mg viagra price - what is generic viagra professional viagra 123

4 tháng trước

Uvvpvu

prednisone 25mg from canada - prednisone tablets 2.5 mg order prednisone 10 mg tablet

4 tháng trước

Kstlsj

topamax prescription uk - how much is yasmin cost zofran 4 mg tablet

4 tháng trước

Nxchmf

zofran otc - yasmin uk price topamax without prescription

4 tháng trước

Cczcbi

ivermectin uk coronavirus - stromectol tablets for humans for sale stromectol liquid

4 tháng trước

Trhbvh

ivermectin rx - ivermectinpill.com/ generic ivermectin

4 tháng trước

Ryhdel

celecoxib 100mg united kingdom - celecoxib 200 mg united kingdom cheap celecoxib 200mg

4 tháng trước

Cnuoiq

where to buy tadacip 20 - cheap tadacip tadacip india

4 tháng trước

Oiulxm

tadacip 20 prescription - buy tadacip 20 mg without prescription canadian pharmacy 20 mg tadacip

4 tháng trước

Pkqgsv

Seutuo - avanafil 1458 Jcigpu wjpshq

5 tháng trước

Keygpb

Dslyuk - spedra 25447 Onxgcy xkwmya

5 tháng trước

Arlxww

Exwqlq - generic tadacip Edqagd mlkhep

5 tháng trước

Vscalk

Fjwqxn - tadacip 3219 Kzrdvc tgzxhb

5 tháng trước

Udvuoe

Rwwvgb - silagra canada Agffpr trpopu

5 tháng trước

Kpfzyw

Hsvsks - generic vardenafil usa Tcgmzi lsynez

5 tháng trước

Ujeaju

Xkjwlp - vardenafil levitra Nfanjd qatlcp

5 tháng trước

Bxuupr

Zetmyb - buy lasix online Ycotih bouxxh

5 tháng trước

Pidmxb

Nnrmgk - furosemidelasixx.com Lacvpm pihexo

5 tháng trước

Jvnyox

Odqncr - can you do my homework Fdkoeq ercntl

5 tháng trước

Qglacc

Tlfvfj - creative writing essay ideas Ynfpuo nhvnwo

5 tháng trước

Hafije

Tfnrka - sildenafil prescription Nrdwok ipoojk

5 tháng trước

Mfheqi

Dmzrgs - when to take sildenafil Zdtrao cvwvef

5 tháng trước

Dsjrcb

Favmkq - homework doer Xevzsi odfwjr

5 tháng trước

Cccnwy

Jptsgi - free essay Hlejnt tpgipe

5 tháng trước

Nxilqk

Wrkvlj - how to buy finasteride online Igxbek cbsgyo

5 tháng trước

5 tháng trước

Lnrcsw

Wzqwqo - blutverdГјnner und viagra Lfgass bqopme

5 tháng trước

Qvbbwy

Cudhjk - achat viagra sur site europeen Wormea vjcvyw

5 tháng trước

Uddbps

Pzowmf - finasteride walmart 5mg Dwcpgh aooiez

5 tháng trước

Svprqq

Ghrqiv - writing a great college essay Mgjhqx rnzbps

5 tháng trước

Wkzlaw

Otoijt - super viagra plus Demgtp btutuz

5 tháng trước

Tnzcay

Exmowv - university coursework help Yoxfwq vibshy

5 tháng trước

Bhnlsc

Lcuxgo - 20 mg generic sildenafil Zevtxm tchshf

5 tháng trước

Iknbyk

Dexlcj - sildenafil generic us Bymxjk slptsl

5 tháng trước

Gmgwnj

Wbaeca - cialis original Vfvjfq ltuhha

5 tháng trước

Anrnms

Ktpxlq - mail order pharmacy india Zhvzyd nfsrvm

5 tháng trước

Huxrrs

Lpfoiq - kamagra pills Drpmwn chmvwa

5 tháng trước

Lbtyvn

Kdxdjy - fluoxetine prozac Emujrs dqlgon

5 tháng trước

Vbwbzn

Dqiqhd - lasix Lhjbsi fqbvpw

5 tháng trước

Qsjzbb

Qepiea - furosempi.com Guqhft sluwlz

5 tháng trước

Snlszd

Peqiib - ed pills online malaysia Obfucx ooigks

5 tháng trước

Imgkhq

Eotzyk - modafinil moa Tstnom pkhcnh

5 tháng trước

Jpcdyj

Xshgya - modafinil 100 mg Ytlvpd elqmdc

6 tháng trước

Ljclbz

Isudgu - Alternative for viagra viagra alternative

6 tháng trước

Ikatji

assignment website - essay writer college paper help

6 tháng trước

Kbcpuy

buy tadalafil generic online - http://xtadalafilp.com/ buy tadalafil generic online

6 tháng trước

Hfrgwk

how much does propecia cost without insurance - http://propechl.com/ do you have to take propecia after hair transplant

6 tháng trước

Anypqo

finasteride for hair loss - http://propechl.com/ rogaine and propecia

6 tháng trước

Mwgrmq

propecia cost - http://finasteridepls.com/ propecia help

6 tháng trước

Nzcrzy

how fast does propecia work - http://finasteridepls.com/ buy propecia online

6 tháng trước

Ubjycy

tadalafil online canadian pharmacy - tadalafil 10mg buy tadalafil pills

6 tháng trước

Ydxbcj

buy tadalafil online reddit - buy real tadalafil online cheap tadalafil
Bài cùng chủ đề
NGD công bố Humswap là dự án thứ hai tham gia Chương trình Early Adoption
Neo Global Development đã công bố Humswap là dự án thứ hai được chấp nhận vào Chương trình N3 Early Adoption. Chương trình Early Adoption nhằm khuyến khích sự phát triển của các dApp mới trên blockchain Neo N3. Là một phần của chương trình, NGD sẽ cung cấp các nguồn lực và cơ hội ươm tạo để thúc đẩy tăng trưởng.

2021-09-18

Neo Legacy MainNet ngừng tạo ra GAS ở độ cao block 8.000.000 là gần như ở đây
Neo Legacy MainNet sẽ ngừng tạo token GAS khi nó đạt đến mốc chiều cao block là 8.000.000. Dựa trên tốc độ ngăn chặn hiện tại, chúng tôi hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra - sớm nhất là vào ngày 19 tháng 9 năm 2021.

2021-09-18

GhostMarket bổ sung hỗ trợ cho các blockchain mới, để khởi chạy token mới
GhostMarket đã công bố hỗ trợ sắp tới cho hai blockchain mới và sự ra mắt đang chờ xử lý của token quản trị sẽ tồn tại trên mỗi chuỗi. Người sáng lập GhostMarket, Vincent Geneste, đã tham gia AMA đầu tiên của dự án trên Discord để thảo luận về tiến độ và các bước tiếp theo.

2021-09-16

NGD Enterprise cập nhật Express và DevTracker, thêm các lệnh chính sách và cấu hình block time
NGD Enterprise đã phát hành phiên bản mới của Neo Express và Visual DevTracker cho N3. Express đã nhận được chức năng mới dưới dạng lệnh chính sách (policy commands) và một lỗi để nhắc người dùng bật oracles trước khi cố gắng nhận phản hồi của oracle. Các lệnh chính sách mới giúp các nhà phát triển dễ dàng sửa đổi phí GAS trên mạng lưới riêng của họ. Sử dụng bộ chính sách, phí mạng lưới mỗi byte, hệ số phí thực hiện và hệ số phí lưu trữ đều có thể được điều chỉnh bằng cách cung cấp giá trị mới và chỉ định tài khoản hội đồng làm signer (ví genesis theo mặc định).

2021-09-15

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market