W3C phê duyệt thông số kỹ thuật của phương pháp Vivid bởi Moonlight để mang các số nhận dạng phi tập trung tiêu chuẩn hóa cho Neo và Zilliqa

TIN TỨC NEO
2021-02-20

Tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đã phê duyệt đặc tả phương pháp định danh phân quyền (DID) Vivid của Moonlight. Thông số kỹ thuật do Moonlight phát hành tuân thủ các yêu cầu do Nhóm làm việc W3C DID đặt ra và cung cấp khuôn khổ cho các nhà phát triển để tạo và quản lý tài liệu nhận dạng trên mạng Neo2, Neo3 và Zilliqa.


W3C là một cộng đồng quốc tế chuyên phát triển các tiêu chuẩn mở cho Web. Thông tin thêm về Nhóm công tác DID có thể được tìm thấy trong điều lệ của nó .

Số nhận dạng duy nhất

Nhiều trường hợp sử dụng sự tồn tại cho các số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu. Ví dụ, hầu hết mọi người thường nhìn thấy mã vạch trên các sản phẩm, được gọi là Mã sản phẩm chung. Mỗi mã vạch là duy nhất, chỉ đại diện cho một mặt hàng cụ thể cho dù bạn đang ở đâu trên thế giới. Các ví dụ khác về số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu có thể bao gồm URL web hoặc IBAN được sử dụng cho ngân hàng quốc tế ở Châu Âu. Chúng có thể khác nhau về hình thức, nhưng trường hợp sử dụng cơ bản là giống nhau - chúng cung cấp một cách để phân biệt giữa các thực thể hoặc đối tượng khác nhau.


Điểm chung của tất cả những ví dụ này là sự phụ thuộc của chúng vào một cơ quan trung ương. Trong một số trường hợp, một số nhận dạng duy nhất phụ thuộc vào một chuỗi các cơ quan này. Lấy một URL web làm ví dụ; tên miền (ví dụ: google) được cấp phép từ một tổ chức đăng ký tên miền và tên miền cấp cao nhất (ví dụ: .com) được kiểm soát bởi một tổ chức khác, IANA, thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ.


Sự phụ thuộc vào niềm tin này tạo ra một số mặt trái. Nếu một tổ chức biến mất, thì định danh hoặc khả năng phân giải của nó cũng vậy. Ngay cả khi tổ chức vẫn còn, luôn có khả năng dữ liệu có thể bị giả mạo hoặc bị kiểm duyệt.

Đặc điểm kỹ thuật DID

Mặc dù các hệ thống này phù hợp với nhiều tình huống khác nhau, các trường hợp sử dụng mới và mối quan tâm ngày càng tăng về chủ quyền dữ liệu đã khuyến khích việc theo đuổi và áp dụng các giải pháp thay thế. DID nổi lên như một giải pháp như vậy, được W3C đề xuất như một loại mã định danh duy nhất toàn cầu mới có thể đáp ứng các yêu cầu sau:


  • Phi tập trung - Không phụ thuộc vào cơ quan phát hành trung ương

  • Kiên trì - Không phụ thuộc vào hoạt động liên tục của một tổ chức cơ bản

  • Có thể xác minh - Có thể chứng minh bằng mật mã quyền kiểm soát đối với một số nhận dạng nhất định

  • Có thể phân giải - Có thể khám phá siêu dữ liệu về một số nhận dạng nhất định

Blockchain là một công nghệ bổ sung cho các DID, giải quyết những khó khăn liên quan đến việc phát hành và tồn tại. Bản chất không cần cấp phép của blockchain mang lại quyền truy cập bình đẳng, kết thúc mở đến việc tạo và sử dụng DID, và sau khi được hoàn thiện trên một blockchain công khai, DID sẽ luôn tồn tại.


Đây dường như là một cải tiến thực tế, nhưng sức mạnh thực sự của DID nằm ở khả năng xác minh và khả năng giải quyết. Có thể xác minh được có nghĩa là người điều khiển DID có thể chứng minh quyền sở hữu của họ đối với nó bằng mật mã, thay thế hoàn toàn nhu cầu về cơ quan đăng ký.


Đã có thể tạo “số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu” hoặc UUID, nhưng chúng không thể phân giải được trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là không phải ai cũng có thể tra cứu và xem siêu dữ liệu về những gì nó thực sự nhận dạng. Nếu bạn muốn tạo một số nhận dạng duy nhất có thể giải quyết được, bạn thường cần một quản trị viên tập trung chẳng hạn như sổ đăng ký.

Định dạng DID

Để hiểu khả năng phân giải của DID, chúng ta nên xem một ví dụ về DID. Chúng áp dụng một định dạng tương tự như đặc điểm kỹ thuật URN, bao gồm ba phần: lược đồ URI, phương pháp và một số nhận dạng dành riêng cho phương pháp.


did:vivid:znWRVY1GSUSjJEFqD8hRBc6s68qkQ9MGsaSRNZc8ZaMX


Đây là ví dụ về DID được lấy từ thông số kỹ thuật Vivid DID của Moonlight. Phần đầu tiên, lược đồ “did”, cho chúng ta biết rằng chúng ta đang thực sự xem xét một mã định danh phi tập trung.


Phần tiếp theo, phương pháp “vivid”, cho chúng ta biết tài liệu đặc tả phương pháp nào xác định cách loại DID này được tạo ra và cách nó được quản lý trên các blockchains áp dụng khác nhau hoặc các đăng ký dữ liệu có thể xác minh khác. Mỗi đặc tả phương pháp phải tuân theo các yêu cầu do Nhóm công tác W3C DID đưa ra trước khi được phê duyệt và chấp nhận. Quá trình này hiện đã được hoàn tất cho thông số phương pháp Vivid của Moonlight.


Cuối cùng, mã định danh theo phương pháp cụ thể trong trường hợp này là biểu diễn Base58 của khóa công khai 33 byte được nén. Phần này là duy nhất và là phần sẽ giải quyết cho một tài liệu DID cụ thể. Trong trường hợp này, nó sẽ giải quyết thành một tài liệu theo thông số kỹ thuật Vivid. Bạn có thể xem tài liệu ví dụ tại đây.


Các tài liệu này tiết lộ cách tạo số nhận dạng (ví dụ: với secp256r1). Chúng cũng bao gồm một bản sao của chính DID để có thể tự mô tả hoàn toàn. Kết quả cuối cùng là nó có thể được sử dụng cho tất cả xác thực và tương tác với người dùng, xác định các điểm cuối dịch vụ cần thiết để xử lý bất kỳ tương tác nào như vậy. Ví dụ: thông số kỹ thuật Vivid DID giải thích cách tích hợp với Vivid để tương tác với các DID được lưu trữ trong các hợp đồng trên Neo2, Neo3 và Zilliqa.


DPKI

Cùng với khả năng truy cập và tuổi thọ được cung cấp bởi các mạng blockchain, DID như được đề xuất về cơ bản có thể thay đổi cách chúng ta tương tác với những người khác và kinh doanh trực tuyến. Các bên thứ ba đáng tin cậy có thể được thay thế bằng danh tính kỹ thuật số được xác thực bằng mật mã và người dùng có thể được cấp toàn quyền đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân của họ khi nào, ở đâu và với ai.


Trách nhiệm chính đối với DID là hoạt động như tác nhân ràng buộc, gắn danh tính cùng với bất kỳ số lượng tuyên bố có thể xác minh nào. Về mặt lịch sử, các ứng dụng như Moonlight sẽ chỉ sử dụng khóa công khai Neo làm mã định danh, nhưng việc áp dụng tiêu chuẩn DID cung cấp khả năng tương tác được cải thiện nhiều với các dự án và mạng khác cũng tuân theo tiêu chuẩn này.

Đây có thể được coi là kết thúc thực sự của việc áp dụng DID rộng rãi, việc tạo ra một cơ sở hạ tầng khóa công khai phi tập trung. Công việc của Moonlight nhằm tạo ra một thông số kỹ thuật phương thức DID cho Neo và Zilliqa chuẩn bị cho cả hai mạng đóng vai trò máy chủ cho lớp nhận dạng Internet mới này.

Các ứng dụng DID

Bản thân khung là một khung trống; mỗi ứng dụng nhận dạng kỹ thuật số có thể có cách sử dụng thích hợp riêng cho DID. Trong trường hợp của Moonlight, các thuộc tính có thể xác minh được hỗ trợ như địa chỉ email hoặc tài khoản GitHub có thể được đính kèm với DID đại diện cho mỗi người dùng Moonlight.


Trong một ứng dụng khác, chứng chỉ kỹ năng hoặc bằng cấp học vấn có thể được cấp bằng DID, cho phép xác thực tính xác thực của chúng một cách độc lập và quyền sở hữu được chứng minh. Bản thân W3C đã phác thảo một số ứng dụng ví dụ như thế này.


Gần gũi hơn với hệ sinh thái Neo, khuôn khổ mới này cũng có thể được sử dụng để xây dựng các tài nguyên cấp hệ sinh thái có giá trị, chẳng hạn như hệ thống danh tiếng mở. Mỗi ứng dụng trên mạng có thể đưa ra các tuyên bố có thể xác minh của riêng mình về danh tính, xây dựng hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về độ tin cậy và lọc ra các tác nhân xấu trong quá trình này. Đây là một công cụ đặc biệt có giá trị trong mạng blockchain không cần cấp phép, nơi những người dùng độc hại có thể chỉ cần tạo một cặp khóa mới để xóa bỏ những sai lầm và bắt đầu lại.


Các công cụ mới này để nhận dạng cũng có thể hữu ích ở cấp độ giao thức. Ví dụ: thông tin đã xác minh về một nút đồng thuận ứng cử viên có thể được đưa ra, chứng minh rằng nó có thể đáp ứng các kỳ vọng về hiệu suất của mạng. Loại thông tin có thể xác minh này về các ứng cử viên có thể nổi lên như một công cụ mạnh mẽ để cung cấp thông tin cho cử tri và khuyến khích phân cấp.


Lời bình: Vivid là một giải pháp SSI (Nhận dạng Chủ quyền Tự chủ) được thiết kế để trở thành nền tảng bất khả tri. Giải pháp Vivid được tối ưu hóa cho DID và Thông tin xác thực. Đặc điểm kỹ thuật này trình bày cách quản lý các DID này và cũng mô tả các tính năng liên quan để mang các số nhận dạng phi tập trung tiêu chuẩn hóa cho Neo và Zilliqa. Rất đáng chờ đợi!

 TINTUCNEO Tham gia các cộng đồng Tin tức NEO tại:

Website tin tức

Medium tin tức

Telegram tin tức

Telegram Thảo luận

Fanpage tin tức

Kênh Youtube
39 bình luận. Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

11 giờ trước

1 ngày trước

2 ngày trước

Mcfans

Xzkmye - thesis proposal for it Mekqpf djmuou

3 ngày trước

Hdykoo

Rmnfak - college argumentative essay Tgrixs opbxbd

4 ngày trước

5 ngày trước

Wizifs

Iuvikd - cost of finasteride 5mg tab Ewxmpw xkhqrz

5 ngày trước

Vdwhjb

Grcefp - viagra prix jean coutu Lbyasr bkzbpl

6 ngày trước

Ifyrfh

Dzmkwd - propecia nz buy Zapxad lwpvnx

1 tuần trước

Lpsooh

Taigki - finasteride medicine buy Vkasmz vvmjsq

1 tuần trước

Pcegps

Kanwrr - persuasive writing Etquwd octsxc

1 tuần trước

Unptjv

Kklsie - essay voice Ulkadt etfdgj

1 tuần trước

Omradj

Ewuepb - sildenafil buy online canada Rumxue xujifk

1 tuần trước

Todwil

Qhgxfh - best viagra pills in usa Ykbmgt awaqfz

1 tuần trước

Zyqbgp

Tiycrb - can i buy viagra online in usa Enfyrp nlkjmw

1 tuần trước

Iyyoax

Hufqne - essay writing classes Xssllh pguwre

1 tuần trước

Vowtli

Vtnxmi - sildenafil generic canada Ustmfv jbdiuy

1 tuần trước

Sigdfe

Isbjfp - cheap viagra from canada Suspob fhdipw

1 tuần trước

Dwtxwa

Lwfyyw - cialis cost without insurance Hvqfts shbswb

2 tuần trước

Ohuzvo

Asujqn - https://clomisale.com/# Fpqkjp homdjf

2 tuần trước

Ybwoso

Hyatnr - zithropls.com Gzsymz ktlfkc

2 tuần trước

Sruqmp

Dllnjy - lasix generic Ptzbgr njnyib

2 tuần trước

Frgrdi

Ixcozq - furosempi.com Qyslig ffqvly

2 tuần trước

Yntzva

Fhumab - vardenafil 10 mg Bwhpde zcknjy

2 tuần trước

Mcymdm

Kyvzyl - vente tadalafil en ligne Hbywfr degagq

2 tuần trước

Nxpazl

Vubjzr - modafinil interactions Smttjq xuvkci

2 tuần trước

3 tuần trước

Tytfes

Nhivqq - http://virviaga.com/ rx generic viagra

3 tuần trước

Pfadsm

Dhgpmh - Viagra in usa buy viagra new mexico

3 tuần trước

Eviqpj

Zrmosi - Buy generic viagra buy viagra ohio

4 tuần trước

Oszofn

sildenafil vs tadalafil - http://xtadalafilp.com/ tadalafil generic

4 tuần trước

Jzorxr

tadalafil online pharmacy - tadalafil vs sildenafil cost tadalafil professional

1 tháng trước

Thcrin

finasteride drug class - propecia and finasteride difference propecia dosage

1 tháng trước

Hsxnyv

what does finasteride do - propecia online is propecia expensive

1 tháng trước

Pbsljd

propecia otc - how much is propecia is propecia safe long term

1 tháng trước

Wmhfmx

is propecia dangerous - http://propechl.com/ propecia reviews

1 tháng trước

Wnsjpc

cheap finasteride - http://finasteridepls.com/ finasteride uses

1 tháng trước

Yjivyr

finasteride before and after - finasteride cost is there a generic version of propecia

1 tháng trước

Ilmyuu

tadalafil prices - tadalafil 20 tadalafil generique

1 tháng trước

Keathk

sildenafil vs tadalafil - online tadalafil tadalafil 10 mg
Bài cùng chủ đề
NeoSPCC cập nhật NeoGo cho N3 RC1 với các bản sửa lỗi và tài liệu cải tiến
Trung tâm Năng lực Neo St Petersburg đã phát hành một phiên bản mới và cải tiến của node Go tương thích với N3 RC1 . Bản cập nhật V0.94.1 được xây dựng dựa trên bản phát hành ban đầu bằng cách sửa các điểm không nhất quán với việc triển khai C# và cải thiện tài liệu.

2021-04-11

NeoFS do Neo SPCC triển khai, mở để thử nghiệm với N3 TestNet
NeoFS hiện đã được triển khai và khả dụng cho tất cả người dùng thông qua N3 TestNet sau khi ra mắt gần đây bởi Trung tâm Năng lực Neo St Petersburg. Team cũng cung cấp hướng dẫn tương tác với NeoFS bằng cách sử dụng node NeoGo.

2021-04-10

Switcheo Exchange ngừng hoạt động vào ngày 30 tháng 4, thời gian gia hạn sáu tháng để chuyển tài sản sang Demex
Sàn giao dịch Switcheo sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 30 tháng 4 năm 2021, như một phần trong lộ trình hoàn thành phân quyền của Switcheo. Hành động này phù hợp với kế hoạch được công bố lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2021, vì các giao dịch trên TradeHub đã vượt qua các giao dịch của các hợp đồng thông minh legacy của Switcheo Exchange.

2021-04-09

Flamingo đề xuất bổ sung GAS, điều chỉnh phân phối FLM và thiết lập vốn để tài trợ cho bên thứ ba.
Flamingo Finance đã đưa ra FIP #3 bao gồm cặp giao dịch cGAS/nNEO mới, điều chỉnh phân phối FLM hàng tuần và thiết lập vốn cho nhóm bên thứ ba để đảm nhận trách nhiệm cho nền tảng DeFi của Neo.

2021-04-09

Tham gia Cộng đồng NEO Việt Nam - TINTUCNEO
NEO-based projects? Contact us at [email protected] for collaborations in the Vietnam market